Ajan murros ja henkisyys                (Takaisin)

Seppo Ilkka

Ihmiskunta elää nyt ennen kokemattoman muutoksen aikaa. Voiko henkinen näkemys auttaa ohjaamaan tuota muutosta hyvään suuntaan?

 

Elämme aikaa, jossa kaikki tuntuu olevan liikkeessä. Ihmisten elintavat, työ, ja vapaa-aika ovat kokeneet suuria muutoksia viimeisten kymmenien vuosien aikana. Talouselämä, tiedonvälitys ja kansojen kohtaamistavat toimivat toisin kuin menneinä aikoina. Elämäntahti on nopeutunut. Tiede ja tekniikka ovat tuoneet uusia keksintöjä ja mahdollisuuksia käyttöömme. Ihmisiä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Pyrimmekö kansojen yhteistoimintaan vai valtaan? Tavoittelemmeko valtaa edelleen luolamiehen tavoin ja keinoin? Jos tahdomme selviytyä edessämme olevista haasteista, tarvitsemme viisautta nyt enemmän kuin koskaan.

Kuka voittaa?

Ihmislajin nousu merkittäväksi tekijäksi maailmassa on aikoja sitten perustunut kilpailuun ja voittamiseen. Olemme vallanneet asuinalueita ja saavuttaneet valta-aseman eläinkunnan yli. Olemme kilpailleet reviireistä vieraiden ihmisyhteisöjen kanssa. Olemme monesti päättäneet turvautua väkivaltaan. Vahvempi yhteisö on tuhonnut, karkottanut tai alistanut häviölle jääneen. Yhteisö, jossa on syntynyt paljon terveitä lapsia, on ollut pitkällä aikavälillä voimakas. Siten on ymmärrettävää, että uskonnollisiin oppeihinkin tuli kehotus lisääntyä ja täyttää Maa. Noita oppeja laadittaessa ei osattu ennakoida, että joskus Maa alkaisi olla liiankin täynnä ihmisiä.

Saatamme ajatella, että tämä on vain vanhaa alkukantaista perintöämme. Jos kuitenkin seuraamme päivän uutisia, näemme, että ihmiskunta käyttäytyy edelleen samaan tapaan. Erona aikaisempaan on vain se, että hallussamme on nykyään tuhovälineitä, joista ei aiemmin tiedetty mitään. Voiton etsiminen kaikissa yhteyksissä kaikin keinoin on edelleen hyvin suosittua. Muinainen tahtomme käyttää väkivaltaa oman lajimme keskinäisten suhteiden ratkaisemiseen on syvällä olemuksessamme. Mikäli tahdomme päästä eroon väkivallasta, meidän on oltava sekä yksilöinä että yhteiskuntina tietoisia tästä. On löydettävä uusia toimivampia muotoja kohdata toisemme. On löydettävä tavat toimia yhteistyössä koko ihmiskunnan ja yhteisen planeettamme ja sen kaikkien elonkuntien kanssa. Vain sillä tavoin voimme korjata menettelytapojamme.

Kenen on valta?

On ajateltu, että ihmiskunta olisi joskus kauan sitten elänyt sovun ja rauhan tilassa luonnon kanssa ja sen lakeja noudattaen. Emme tiedä varmasti, onko näin ollut. Sen sijaan voimme päätellä, että olemme eläneet pitkään yhteisöissä, joissa on ollut johtajia, joiden tahtoa muiden on pitänyt noudattaa.

Alkukantaisessa yhteisössä on johtoon saattanut nousta se, joka on fyysisesti vahvin. Älyn avulla fyysisesti heikompikin on voinut nousta valtaan. Hän on saattanut olla ovela ja saada puolelleen riittävästi tukijoita. Ihanteellisessa tapauksessa myös viisaudella on saattanut saavuttaa yhteisössä auktoriteettiaseman. Kun ihmisille rupesi kertymään varallisuutta, synnytti rikkaus myös päätösvaltaa yhteisistä asioista. Mitä tehokkaampia aseita on opittu tekemään, sitä enemmän valtaa on tullut niille, jotka päättävät aseiden käytöstä.

Vallan kuviot eivät ole vanhoista malleista juurikaan muuttuneet.  Vain tavat, joilla valtaa etsitään, ovat tulleet monimutkaisemmiksi, toisaalta röyhkeiksi, toisaalta hienovaraisiksi ja salakavaliksi.

Sodissa oli opittu, että nopeat ja odottamattomat operaatiot toivat joukoille yliotteen vihollisesta. Vastaavan taktiikan havaittiin toimivan myös taloudessa. Voitolle pääsi se, joka teki rohkeita päätöksiä ennen kuin kilpailijat ehtivät vastata haasteisiin. Toisaalta suuri varallisuus merkitsi etua kilpailtaessa taloudellisesta menestyksestä. Taloudellinen valta lisää myös poliittista ja sotilaallista valtaa, koska niin poliitikot kuin sotilaatkin tarvitsevat käyttövaroja. Nykyään tietotekniikka on mullistanut liike-elämän kilpailun. Sijoituksista päättävät jo monessa tapauksessa robotit ajantasaisen tiedon pohjalta.

Olemme ihmiskuntana valintakohdassa. Tahdommeko jatkaa vanhaan tapaan, vai lähdemmekö uuteen, henkiseen suuntaan? Joko olisimme valmiita korvaamaan loputtoman kilpailun ja valtataistelut yhteistyöllä? Muutoksilla on kiire, sillä planeetta on monin tavoin uhanalainen. Tämä ei ole helppoa. Päättäjien on kuunneltava eri kansojen, kansanryhmien ja yksilöiden oikeutettuja toiveita. Myös luontoa on suojeltava. Monet toki jo pyrkivätkin tällaisiin tavoitteisiin. Henkistä näkemystä omaavien ihmisten tehtävä on tukea näitä pyrkimyksiä.

Kuka ohjaa tahtoamme?

Demokraattisissa maissa on poliittiseen valtaan pääsemiseksi tarpeen voittaa kilpailevat ehdokkaat vaaleissa. Vaaleissa menestyminen edellyttää kykyä vaikuttaa äänestäjien ajatteluun. Siksi valtaan pyrittäessä on välttämätöntä saada riittävästi positiivista huomiota mediassa.

Jotkut voivat pyrkiä horjuttamaan vastustajien mahdollisuuksia valeuutisten avulla. Tätä keinoa saatetaan käyttää sekä valtioiden sisällä että kansainvälisesti vaikuttamalla kohdemaan ihmisten ajatteluun. Eri valtioiden salaiset palvelut pyrkivät ohjaamaan mielipiteitä haluamiinsa suuntiin. Tavoitteena voi olla esimerkiksi häiriöiden aikaansaaminen kohdemaissa ja asiallisen tiedonvälityksen kyseenalaistaminen. Näin voidaan muun muassa lietsoa vihapuhetta. Tämä voi johtaa ihmisiä äänestämään johtoon sopimattomia henkilöitä. Silloin kansa näyttää vapaaehtoisesti tahtoneen asioita, jotka eivät olekaan hyväksi. Myös taloudellisen vallan saavuttamiseksi saatetaan käyttää vastaavia keinoja.

Median lukutaito on ajassamme keskeinen niin henkisille etsijöille kuin muillekin. Tarvitsemme oikeata tietoa maailmasta ja sen tapahtumista. Emme voi sulkea silmiämme maailman tapahtumilta. Sellainen ei ole henkisyyttä, vaan vastuun pakoilua.  

Totuuden muuntelu ja suora valehtelu ovat nykyään yleisiä. Monesti onkin parempi seurata, mitä eri toimijat tekevät, eikä sitä, mitä he puhuvat. Totuudellisuus on tärkeimpiä asioita henkisellä tiellä. Siksi tehtävämme on pyrkiä näkemään, mitä maailmassa todella tapahtuu. Tämä ei välttämättä ole helppoa. Tärkeintä on vilpitön tahto totuuteen.

Vapaa tahto on keskeisessä asemassa henkisellä tiellä. Siksi meidän on hyvä olla tietoisia siitä, että tahtoamme ehkä pyritään manipuloimaan. Olemme jo kauan olleet monenlaisen mainonnan kohteina. En tarkoita, että mainonta sinänsä olisi pahasta. Kysymys on siitä, annammeko manipuloinnin heikentää arvostelukykyämme. Uusi tekniikka saattaa myös tuoda ennennäkemättömiä tapoja manipuloida tahtoamme jopa suorin fyysisin keinoin.

Tekoäly

Ajatus tietotekniikan kytkemisestä osaksi ihmisaivoja lienee ainakin toistaiseksi kuvitelmaa. Jos tämä toteutuu, onko olemassa takeita siitä, ettei tällaisilla keinoilla myös pyrittäisi manipuloimaan ihmisten tahtoa? Tiedämme, että tekniikan keksintöjä on usein käytetty ensin sotilaallisiin tarkoituksiin ja vallassa olijoiden aseman varmistamiseen. Henkisen tien kulkijan on syytä olla tietoinen tällaisista mahdollisuuksista pelkäämättä niitä kuitenkaan liikaa. Vapaa tahto on arvokkaimpia omaisuuksiamme.

Tietotekniikan tutkimuksen etulinjassa on nykyään tekoäly ja sen soveltaminen. Olemme jo nyt antaneet osan päätösten tekemisestä tietokoneohjelmille. Tekoäly on oppinut voittamaan parhaatkin shakin tai jopa shakkia vaikeamman go-pelin taitajat. Tämä ei perustu siihen, että tekoälylle pitäisi ohjelmoida valtava kirjasto valmiita pelejä, joista se valitsisi sopivat pelitavat. Se oppii itse pelaamaan paremmin kuin ihmiset. Vain pelin säännöt pitää antaa sille valmiina. Vastaava on mahdollista myös todellisen elämän ongelmia ratkottaessa. Toistaiseksi sovellukset ovat ihmistä avustavia rajatuissa tehtävissä. Niissä ne voivat olla suureksi avuksi.

Emme kuitenkaan tiedä, missä määrin näitä tekniikoita jo nyt käytetään sotilaallisiin tarkoituksiin tai muutenkin ihmisten tahdon manipulointiin. Emme tiedä, millä tavoin liike-elämä käyttää saamaansa tietoa ihmisistä. Nopeasti käytettävissä oleva tieto merkitsee kilpailuetua. Tällaisin tavoin on mahdollista saada valtaa. Emme tiedä, käyttävätkö tätä valtaa edes ihmiset, vai olemmeko jo nyt tässä mielessä osin tietoverkkojen tai tekoälyn hallinnassa.

Tekoälyyn suhtaudutaan usein luottavaisesti ja uskotaan sen toimivan ihmiskunnan eduksi. Voiko tästä olla varma, kun ottaa huomioon, että tekoälyn perusohjelmoinnin, sen tietynlaisen moraalin, ovat luoneet ihmiset, ei mikään korkeampi Luoja? Henkisen tien kulkijan on syytä olla tietoinen näistä aikamme ilmiöistä. On entistäkin tärkeämpää säilyttää kykymme analysoida maailman tapahtumia ja ilmiöitä. Tarvitsemme tervettä järkeä.

Henkisen näkemyksen mukaista on ottaa vastaan se hyvä, mitä tekoälyn avulla voidaan toteuttaa. Samalla on pidettävä kiinni siitä, että tekoäly on nimenomaan ihmisen apuna. Meidän on säilytettävä vapaa tahtomme. Automaatti ei voi korvata kokemustamme ja oivallustamme todellisuudesta.

Tieto ja viisaus

Nykyään näyttää siltä, että voimme löytää vastauksia lähes kaikkiin keksimiimme kysymyksiin tietoverkoista hakukoneiden avulla. Voimme käyttää uusia tekniikoita vaikeiden ongelmien ratkaisuun. Kaikki tämä auttaa meitä selviytymään töistämme ja löytämään sisältöä vapaa-aikaamme. Tilanteessa on kuitenkin joitakin perustavaa laatua olevia ongelmia.

Ensinnäkään emme voi olla varmoja, että löydämme tietoverkoista todenmukaista tietoa, ellei meillä ole kunnollisia perustietoja. Miten luotettava taho on kirjoittanut verkosta löytämämme väitteen? Jos kyse on vain mielipiteestä, kertooko hän sen? Jos kyseessä on uutinen, miten luotettavasta lähteestä se tulee? Jos löydämme pikavastauksen kysymykseen, johtaako se syvempään ymmärrykseen? Muistammeko edes vastausta jonkin ajan kuluttua? Nämä kysymykset koskevat tietenkin muualtakin kuin tietoverkoista saamaamme informaatiota.

Tietotekniikan aika ei ole poistanut tarvetta kunnolliseen koulutukseen. Edelleen on opiskeltava tietojen ja taitojen hankkimiseksi. Muuten emme edes osaa esittää järkeviä kysymyksiä hakukoneille. Ilman henkilökohtaista ja usein työlästäkin opiskelua meiltä puuttuu kokonaisnäkemys maailmasta ja elämästä. Meidän tulisi myös osata olla tarvittaessa kriittisiä.

Elämä ei kuitenkaan ole pelkkää kysymyksiin vastaamista ja ongelmien ratkomista. Olemme tuntevia ja itsenäisesti ajattelevia olentoja. Meillä on harrastuksia ja monenlaisia sosiaalisia suhteita. Taiteen, musiikin, kirjallisuuden ja muun kulttuurin antimet rikastuttavat olemustamme, jos näemme vaivan paneutua niiden tarjoamiin virikkeisiin. Mikään tekniikka ei voi tehdä tätä puolestamme. Elämänkokemus ja viisaus eivät tule automaateista, ne tulevat vain elämällä ja sallimalla viisauden koskettaa meitä. Tekniikka ei voi olla puolestamme sivistynyt.

Pinnallisuus ei muutu syvällisyydeksi napista painaen tai hipaisemalla näyttöruutua. Jos tahdomme, että henkisyytemme lisääntyy, meidän on kutsuttava sitä tekemällä itse siihen tarvittava työ, opiskeltava ja saatava opastusta. Vasta sen jälkeen olemme valmiita käyttämään viisaalla tavalla tekniikan apua.

Henkisyys maailmassa

Jos olemme sitä mieltä, että ihmisten tulisi jatkaa elämistä ihmismuodossa tällä planeetalla yhdessä hyvinvoivan luonnon kanssa, emme voi vetäytyä maailmasta ja kuvitella olevamme jossakin korkeammassa todellisuudessa, johon maalliset ongelmat eivät vaikuta. Korkeat tasot ovat kyllä meissä, mutta tavoitamme ne vasta, kun olemme tehneet osamme tämän maailman ja ihmiskunnan yhteiseksi hyväksi. Tällä hetkellä henkisen tien kulkijoiden osallistumista maailman tapahtumiin tarvitaan enemmän kuin koskaan. Emme niinkään tarvitse erityisiä henkisten ihmisten puolueita vaan sitä, että vaikutusvaltaisissa tehtävissä on ihmisiä, joiden moraali on kohdallaan. Millään poliittisella tai muulla aatteella ei ole yksinoikeutta moraaliin.

Henkisyyden vaikutus maailmaan alkaa siitä, että olemme tietoisia sekä itsestämme että olosuhteistamme. Sitä kautta näemme, millainen vaikutus meillä on elinpiiriimme. Toimimmeko eettisesti? Käytämmekö omia ja Maan resursseja kohtuullisesti? Ymmärrämmekö meille syötetyt huijaukset huijauksiksi? Osaammeko käyttää tekniikkaa apuna joutumatta sen orjiksi?

Jos selviydymme kohtuullisesti näistä kysymyksistä, näemme, että meillä on annettavaa yhteiseksi hyväksi. Maailma tarvitsee sitä pienissä ja isoissa asioissa, jotka tulevat tietoisuuteemme eri suunnilta. Henkisyys ei niinkään ole sitä, että julistaudumme henkisiksi ihmisiksi tai harjoitamme joitakin henkisiksi sanottuja tekniikoita, vaan sitä, että vaikutuksemme maailmaan on eettisesti puhdas. Sellaisella henkisyydellä on valta ohjata maailma parempaan suuntaan. Kysymys ei ole siitä, olemmeko nousseet yhteiskunnassa päättäviin asemiin, vaan siitä, millaista henkistä ilmapiiriä luomme ja millaisen tahtotilan herätämme kohtaamissamme ihmisissä.

(Takaisin)