Ajan uuteen ulottuvuuteen        (Takaisin)

Seppo Ilkka

Miten vastaamme nykyajan haasteeseen? Ymmärrämmekö ajan elementtiä? Olemmeko valmiita uuteen vapauden aikaan? Mitä kirjoitamme aukeaville ajan lehdille?

 

Ajan juoksu päivästä, kuukaudesta ja vuodesta toiseen on maailmankuvamme varmimpia asioita. Ajattelemme ajan kulkeneen ennen Maapallon tai Aurinkokunnan olemassaoloa ja jatkavan sen jälkeen. Olkootpa ajan kosmiset mittasuhteet miten mahtavat tahansa, elämme jatkuvassa nykyhetkessä. Nykyhetkessä vaikutamme siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu. Siksi koko historia, mennyt ja tuleva, kulminoituu kuluvaan hetkeen. Nykyhetkessä eläminen ei tarkoita, että mennyttä ja tulevaa ei olisi, vaan että ne ovat molemmat olemassa nykyhetkessä.

Monet odottivat vuotta 2012 ja erityisesti talvipäivänseisausta 21.12.2012 eräänlaisena Uuden Valon Ajan alkuna. Ns. Mayakalenteri oli tullut pisteeseen, jossa kaikki sen käsittelemät ajan syklit oli kierretty loppuun. Tämä ei tarkoita, että aika olisi päättynyt, vaan että kaikki kalenteriin kirjatut aikajaksot alkoivat uudelleen alusta. Myös vanhoja länsimaisia ja intialaisia ennustuksia oli tulkittu niin, että ne viittaisivat aikakauden päättymiseen.

Yleistä nousua korkeampiin olemassaolon ulottuvuuksiin ei kuitenkaan näytä tapahtuneen. Maailma tuntuu olevan täynnä ongelmia, kriisejä ja uhkakuvia. Sodat, köyhyys ja sorto eivät ole kadonneet. On kuitenkin merkkejä siitä, että olemme tällä hetkellä tilanteessa, joka voi tehdä uuden ja paremman aikakauden syntymisen mahdolliseksi. Tarvitsemme uutta ymmärrystä ajan luonteesta. Tämä edellyttää ajattelun vapauttamista.

Ajan syklit ja spiraalit

Ajan mittaaminen perustuu palautuviin ilmiöihin: vuodenaikojen toistumiseen ja vuorokauden kiertoihin jne. Tiedämme kuitenkin, että jokainen uusi päivä on eri kuin aikaisemmat ja olemme nyt vuotta vanhempia kuin viime vuonna. Tämä kuuluu ajan luonteeseen: Samalla kun ajan mittari kiertää loputtomasti "samaa" kierrosta, elämä kehittyy jatkuvasti. Olemistamme kuvaisi ympyrän kiertämisen sijasta paremmin kulku spiraalilla tai kierreportaissa. Kierroksen jälkeen olemme kerrosta ylempänä. Myös nuo kierreportaat voisivat laajeta tai supistua spiraalimaisesti.

Jos tällä tahdotaan kuvata ihmisen kehitystä henkisellä tiellä, voisi mallin rakentaa joko laajenevaksi tai suppenevaksi spiraaliksi. Jos tahdomme korostaa laajenevaa tietoisuutta ja ymmärrystä, voisi laajeneva spiraali olla hyvä kuva, Pyhän ytimen löytämistä taas voisi kuvata suppenevalla spiraalilla. Nämä ovat saman kehityksen eri puolia, joiden olisi hyvä olla tasapainossa keskenään. Malli on vain tapa havainnollistaa asiaa. Ajalla on kuitenkin ulottuvuus, joka liittyy kehitykseen kohti Sielun ikuista päämäärää.  Aika kuljettaa meitä läpi haasteiden ja oppituntien kohti yhä suurempaa viisautta ja rakkautta. Se tuo eteemme nykyhetkeen kuuluvat tehtävät.

Elämänkulun jaksoja

Yksilön kehityksen perussykli on yksi ihmiselämä. Siihen sisältyy selkeästi erottuvia osia, kuten lapsuus, nuoruus jne. Eri ikävaiheissa kohtaamme niille tyypillisiä ilmiöitä. Vanhan itämaisen käsityksen mukaan ihmiselämä jakautui seitsemän vuoden jaksoihin. Länsimaissa on tapana viettää ns. tasavuosipäiviä 10 vuoden välein. Nekin osoittavat tiettyjä elämänkaaren muutoskohtia.

Usein puhutaan "pyöreiden vuosien" täyttämisestä. Kirjoittaessamme tasakymmenvuosia tarkoittavia lukuja, on lopussa pyöreä luku 0, mutta alussa olevat enemmän merkitsevät luvut vaihtelevat muodoltaan. Numerot ovat muokkautuneet nykyiseen muotoonsa pitkien aikojen kuluessa. Jotkut kielet käyttävät omia kirjaimistojaan, joissa numerotkin voivat erota käyttämistämme.

Hieman yllättävää onkin, että vuosikymmentä ilmaisevan luvun alussa olevien numeroiden muodot antavat vihjeitä siitä, millaiset asiat ovat kunakin kymmenvuonna ajankohtaisia. Näyttää melkein siltä, että esi-isämme olisivat muokanneet alitajuisesti numeroiden muotoja sellaisiksi, että ne kuvastavat ihmiselämän vaiheita. Ohessa on runomuotoon kirjoitettuna tätä koskeva analyysi. Ensimmäisten 10 vuoden osalta olen ajatellut, että ikävuotta tarkoittavan luvun edessä on "merkitsevänä lukuna" 0.

Karman jaksot

Jos ajattelemme, että yksilö kehittyy useiden elämien kautta, hän kohtaa myöhemmissä elämissään kaikuja aiemmista. Nämä ovat enimmäkseen kätkeytyneinä hänen ns. kausaali- eli syykehoonsa. Ne määräävät paljolti ihmisen kohtaloa. Ne vaikuttavat kykyihimme, ajatteluumme ja tunnemaailmaamme. Aika kääntää esiin vaikutteita kausaalitasolta. Koemme miellyttäviä tai epämiellyttäviä tapahtumia. Joudumme monenlaisiin elämän olosuhteisiin. Yllättäviä tapahtumia, sairastumisia ja paranemisia, talouden muutoksia hyvään tai huonoon suuntaan jne. pidetään monesti karman viesteinä menneistä toimistamme.

Aina nykyaikaan asti ovat karman pyörät pyörineet melko hitaaseen tahtiin. Yhden elämän aikana on ollut mahdollista saada kosketus yleensä vain osaan yksilön karmasta. Nykyajassa on erityistä, että koko vanha karmamme on tavoitettavissa yhden elämän aikana. Ei kuitenkaan ole yleensä toivottavaa, että tämä tapahtuisi hetkessä. Menneisyydessä voi olla asioita, joista tulevaa palautetta emme ole valmiita ottamaan vastaan välittömästi. Ihmisten karmalliset historiat ovat yksilöllisiä, joten jokaisella on tässäkin oma tiensä.

Vanha karma kiertyy edelleen eteemme ajan mukana, vaikute kerrallaan. Nykyään tämä voi tapahtua nopeammin kuin on ollut tapana. Ajan spiraalit tai ajan kerrokset ovat tulleet ikäänkuin läpikuultaviksi. Näemme parhaiten siihen kohtaan, joka on tämänhetkisen sijaintimme kohdalla "toisessa kerroksessa". Ei ole tarpeen "muistaa" täydellisesti edellisten elämien tapahtumia. Riittää, kun hoitaa niiden kausaalikehoomme jättämät energeettiset jäljet.

Miten voisimme käsitellä vanhaa historiaamme sortumatta sen painon alle? Ajan läpinäkyvyys antaa mahdollisuuden, josta saattaa olla apua. Voimme tarkastella kausaalitason ongelmia nykyhetkestä käsin, menemättä varsinaisesti mukaan vanhoihin tapahtumiin. Voimme siunata menneitä olemassaolojamme ja antaa anteeksi kaikille mukana olleille, erityisesti itsellemme.

Nyt, aikojen kuluttua, emme voisikaan tehdä juuri muuta. Tämä helpottaa tehtäväämme, mutta voimme silti joutua todellisiin töihin konkreettisilla ja henkisillä tasoilla hoitaaksemme vanhoja haavojamme. Siksi vanhan karman nopeaan purkamiseen kannattaa suhtautua kunnioituksella ja varoen.

Kausaalitason asema

Kausaalikeho on olemuksessamme oleva silta ns. alempien kehojen, fyysisen, astraalisen ja mentaalisen kehon, sekä korkeampien henkisten ja jumalallisten tasojen välillä. Astraalikeho koostuu pääasiassa tunnemaailmasta, erityisesti sen ns. synkemmästä puolesta. Se sisältää myös epärealistisia haavekuvia yms. ja ajatusmaailman epäsopua tuottavia osia. Mentaalikeho taas sisältää viisaampaa ja rakkaudellisempaa ajattelua ja niihin liittyviä tunteita. Fyysinen, astraalinen ja mentaalikeho määrittävät yhdessä sitä, millaisia olemme ihmisinä.

Kausaalikeholla on maallisen olemassaolomme kannalta ohjaavan auktoriteetin asema. Kausaalitasolla olevien ongelmien hoitaminen ei ole edes mahdollista  muuten kuin korkeampien henkitasojen kautta ja niiden ehdoilla. Jos pyrimme hoitamaan kausaalitasoa, on siten ehdottomasti syytä toimia Kristuksen ja oman korkeimman olemassaolon tasomme johdatuksessa. Oman edun tavoittelu tai kuvitelma siitä, että voisimme välttää tarpeellisia oppituntejamme, ei tuota toivottua tulosta. Voimme kuitenkin tehdä paljon päästäksemme turhista vaikeuksista.

Kausaalikeho vaikuttaa suuresti alempiin kehoihin ja kokemukseen elämästä. Se on ikäänkuin peili tai savulasi ylempien ja alempien tasojen välissä. Toisaalta se heijastaa korkeimpia olemuksemme puolia, niin että yleensä voimme olla niistä tietoisia. Toisaalta syytasoon kiinnittyneet asiat voivat estää näkemästä kirkkaasti korkeinta johdatusta. Kausaalitasolle ovat tarttuneet karman jäljet, jotka odottavat purkautumistaan ja siellä on monia piintyneitä tapojamme ja alitajuisia käsityksiä itsestämme. Ajatuksemme, sanamme, tekomme ja erityisesti kaikenlaatuiset tahtomme ilmaisut kirjoittavat uutta sisältöä kausaalikehoomme.

Kausaalitasoa voisi kutsua myös olemuksemme aikatasoksi. Jos kuljemme kausaalitason ohjauksessa, sillä on taipumus käydä asiat läpi perinpohjin, kaikkine mutkineen. Siksi saatamme aivan tyytyväisesti, jopa innolla, antautua tavoille tai aatteille, jotka lopulta johtavat umpikujiin. Alemmat tasomme tuntevat silloin tekevänsä jotain, joka sopii niille.

Jos tahdomme käyttää hyväksi nyt alkaneen uuden ajan mahdollisuuksia, voimme suunnata katseemme läpi kausaalitason korkeampiin olemuspuoliimme, Sieluun, Henkeen ja Kristus-tasoille. Sillä tavoin myös aikatason kirkastuminen nopeutuu. Tämä vaatii tietoista tahtoamme.

Erityisen tarpeellista on vapautuminen nykyisessä ja aiemmissa elämissä tehdyistä henkisistä sitoumuksista ja valoista. Olemme ehkä olleet mukana ns. henkisissä kouluissa tai harjoittaneet shamanismia tms. Näihin on saattanut sisältyä mystisiä vihkimyksiä ja tiukkoja salassapidon vaatimuksia. Olemme saattaneet luvata kieltäytyä maallisesta vauraudesta ja iloista. Olemme ehkä sitoutuneet joidenkin henkisten oppisuuntien seuraajaksi. Olemme saattaneet antaa tällaisia lupauksia useille tahoille.

Annetut valat ja toistetut mantrat jatkavat olemassaoloaan kausaalikehossamme. Ne estävät Sieluamme ja Henkeämme tulemasta esiin, ellemme vapauta itseämme niistä. Näin on siitä huolimatta, että olemme aikanaan ehkä saaneet tärkeätä oppia joistakin henkisen elämän asioista. Voimme nyt havaita sitoutumisiamme ajan kuulauden läpi ja päättää vapautua niistä. Tämä päätös on syytä tehdä yhtä vakaasti ja tietoisesti kuin nuo valat on aikanaan annettu. Meillä, ja vain meillä itsellämme, on siihen oikeus ja valta. Saamme tähän Kristuksen ja kaikkien Valon voimien tuen. Voimme kutsua Arkkienkeli Mikaelia katkaisemaan miekallaan tällaisia siteitä. Valon voimat auttavat meitä, mutta niillä on siihen lupa vasta, kun ilmaisemme tahtomme.

Maailman tapahtumat

Kansojen ja Maapallon alueiden kehitys kulkee jaksoina, joissa nousut ja laskut seuraavat toisiaan. Tämä tarkoittaa yhtä hyvin taloudellista ja sotilaallista valtaa kuin kulttuurien, tieteiden ja taiteiden ym. kehitystä. Historiassa jaksojen pituudet on yleensä laskettava vähintään sadoissa vuosissa. Tällä hetkellä elämme kuitenkin harvinaisen nopean kehityksen aikaa.

Maailmalla on voimia, jotka pyrkisivät säilyttämään vanhat valtasuhteet ja käyttämään vanhoja keinoja tarkoitusperiinsä. Nuo keinot perustuvat monesti fyysiseen, taloudelliseen tai henkiseen väkivaltaan.

Toisaalta on merkkejä siitä, että ihmiskunta saattaa lopulta olla valmis uuteen elämisen tapaan, joka perustuu keskinäiseen kunnioittamiseen, rauhaan, rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Jos ymmärrämme ajan uuden läpinäkyvyyden, näemme, että voimme vaikuttaa maailmaan tahdollamme ja toiminnallamme.

 Media on viime aikoina paljastanut lukuisia salassa pidettyjä väärinkäytöksiä. Saattaa näyttää siltä, että maailman tila olisi tullut huonommaksi, mutta itse asiassa näiden asioiden on tultava julki, jotta ne voidaan korjata. Korjaaminen vaatii kuitenkin työtä ja rohkeutta. Mikä on henkilökohtainen panoksemme tähän? Osaammeko antaa itsellemme anteeksi laiminlyöntimme? Vaikka emme toimisikaan käytännön tasolla, voimme antaa henkisen tahtomme niiden tueksi, jotka toimivat. Niin voimme voimistaa sitä ajan spiraalia, joka kuljettaa lähemmäs rakkauden maailmaa.

Vapaus on keskeinen tekijä, jos tahdomme johtaa maailmaa rakkauteen. Opit, jotka tahtovat kiinnittää meidät johonkin vanhaan aatteeseen, sitovat seuraajansa noudattamaan vanhan maailman uskomuksia ja menetelmiä. Tämä koskee yhtä hyvin poliittisia kuin uskonnollisia, filosofisia tai henkisiä oppeja. Tämä ei tarkoita, että pitäisi unohtaa vanhat opetukset ja viisaudet. Sen sijaan voisimme katsoa uusin silmin, mikä noissa opeissa on viisasta tämän päivän tilanteessa, hyväksyä sen säilyttäen henkisen vapautemme, ja jättää loput omaan arvoonsa.

Ajan aallon harjalla

Nykyaika on suunnan etsimisen aikaa. Ihmiskunta joutuu ottamaan kantaa Maapallon resurssien käyttöön, väestön kasvuun, taloudellisiin, sosiaalisiin, poliittisiin ja sotilaallisiin kysymyksiin. Hallussamme on tiedettä ja teknologiaa, joilla on mahdollista tuottaa niin siunausta kuin tuhoakin. Historiassa on ollut monia murrosaikoja, mutta ei nykyisen kaltaista. Siinä mielessä olemme saapuneet kaivattuun Uuteen Aikaan. Miten vastaamme haasteeseen? Jäämmekö odottamaan, että jostakin saapuu pelastaja, joka hoitaa asiat kuntoon puolestamme?

Katsoessamme tulevaan olemme tuntemattoman edessä. On ymmärrettävää, että ihmiset pelkäävät ja etsivät apua vanhoista opeista ja niiden uusista muunnoksista, vanhoja mantroja toistetaan ja vanhoja rukouksia luetaan. Jotkut etsivät paluuta historiaan jo jääneiden jumalten luo. Jotkut tahtoisivat paeta kuviteltuihin menneisiin kulta-aikoihin tai avaruudesta tulevien pelastajien turviin.

Ajan spiraalit ulottuvat kuitenkin yli ihmiskunnan ja Maapallon ajan. Kenelläkään ei voi olla oikeata oppirakennelmaa, joka kestäisi ajan ulottuvuutta. Ei meillä nykyajan ihmisilläkään. Emme voi saada kaikkea tietoa Luojasta tai Hänen suunnitelmastaan. Voimme saada tietoa, joka on avuksi matkallamme, mutta maallinen olemuksemme ei voi kantaa ääretöntä. Voimme saada siitä vain aavistuksia. Oikeata oppia tärkeämpää on kehityksen suunta. Viekö ajan spiraali meitä kohti Valoa?

Historian tunnettu osuus on hyvin lyhyt. Se ei ulotu edes paljon puhuttuun Atlantiseen aikaan. Tulevaisuus on avoin, ellemme tahdo suistaa sitä noudattamaan samoja menettelyjä, joita olemme soveltaneet tuhansia vuosia. Maailmassa on voimia, jotka pyrkivät juuri tähän. Tahdommeko tukea sellaista kehitystä? Valinta ja vastuu on meidän. Ajan ikuisessa nykyhetkessä voimme valita toisinkin. Voimme valita vapauden, toisten kunnioittamisen, yhteistyön, sydämen viisauden seuraamisen arjen elämässä. Miten vastaamme käytännössä ajan eteemme tuomiin haasteisiin?

 (Takaisin)