Astraalitaso ja me                (Takaisin)

Seppo Ilkka

Kun ihminen alkaa tulla tietoiseksi näkymättömästä maailmasta, hän kohtaa monia haasteita. Niiden takana on kuitenkin korkeampi henkinen todellisuus.

 

Vanhan buddhalaisen käsityksen mukaan elämme harhan valtameressä, josta Buddhan viisaus johtaa vapauteen. Tämän on saatettu ajatella tarkoittavan, että maallinen olemassaolo olisi vain harhaa. Monet henkiset oppisuunnat ovat korostaneet maallisen elämän väliaikaisuutta ja tarvetta pyrkiä korkeampaan henkiseen olemassaoloon.

Tämä on saattanut johtaa fyysisen tason vähäarvoisena pitämiseen. Etsijän ensimmäinen haaste onkin ylittää harha, jonka mukaan fyysinen taso olisi este henkisellä tiellä. Samalla on selviydyttävä siitä harhasta, että muita olemassaolon tasoja ei olisi olemassa.

Kun tietoisuutemme henkisen maailman olemassaolosta avautuu, kohtaamme aluksi ilmiöitä ja olentoja tasolla, jota teosofit noin sata vuotta sitten kutsuivat astraalitasoksi tai tunnetasoksi. Viime aikoina on puhuttu tietoisuuden tasoista nimittämällä niitä dimensioiksi. Kolmas dimensio on fyysisen tason tietoisuus, neljäs on melko lähellä astraalitasoa.

Astraalimaailma sisältää monenlaisia haasteita etsijän tiellä kohti korkeampaa tietoisuutta. Muinaisten opettajien varoitus harhan valtamerestä koskeekin itse asiassa ennen muuta astraalitasoa. Emme voi kuitenkaan noin vain sivuuttaa sitä. Astraalitaso on olemuksemme luonnollinen osa.

Selvänäköisyydestä

Aistit välittävät jatkuvasti tietoa fyysisestä maailmasta. Astraalitason ja muiden henkisten tasojen suhteen olemme yleensä ikään kuin silmät sidottuina. Siksi ihmiskunta onkin pitänyt arvossa ja toisaalta pelännyt ja vainonnut niitä, jotka näyttävät voivan saada henkistä tietoa.

Usein puhutaan selvänäköisyydestä. Tarkempi nimitys ilmiölle on selvätietoisuus, koska tietoa näkymättömästä maailmasta voi tulla monin tavoin. Jotkut saattavat kokea näkö- tai kuuloaistimuksia, jotkut vastaanottaa viestejä automaattikirjoituksella tai hypnoosissa tai meditatiivisessa tilassa. Jotkut taas voivat saada suorana intuitiona mielikuvia tai inspiroituneita ajatuksia.

Ihmiskunta on kokeillut monia tapoja saavuttaa selvätietoisuutta. Tietäjiltä on saatettu vaatia, että he antavat neuvoja sodankäyntiin ja rikkauksien tai vallan tavoitteluun. Nämä kokeilut ovat opettaneet, että selvätietoisuuden käytöllä on varsin tiukat eettiset ja karmalliset rajat. Tärkeimpiä oppeja on, että selvätietoisuutta ei ole viisasta käyttää edellä sanottuihin tarkoituksiin.

Astraalitason kokemisesta

Astraalitaso kuuluu olemukseemme luonnollisena osana. Siitä tietoisena oleminen ei edellytä näkyjen saamista tai muita "yliluonnollisia" aistihavaintoja. Kun näemme unta, olemme yleensä astraalitason tietoisuudessa. Poikkeuksena ovat tavallisesti vain ns. kirkasunet, joiden lähde on korkeammilla tasoilla. On väitetty, että kun kuolemme, tietoisuutemme siirtyy alkuvaiheessa ns. astraalikehoon. Siinä ollessamme olemme erityisen herkkiä tunnemaailman olosuhteille.

Koemme kuitenkin astraalitason vaikutusta myös hereillä ollessamme. Tämä voi tarkoittaa esim. seurassamme olevien ihmisten luoman tai jossakin paikassa vallitsevan henkisen ilmapiirin tunnistamista. Kirjeen tai muun viestin mukana saattaa seurata ikään kuin rivien välissä joidenkin tunteiden vaikutusta. Joskus tiedämme, kuka soittaa, ennen kuin olemme vastanneet puhelimeen. Tällaisissa tilanteissa lähettäjän ajatukset ja tunteet ovat synnyttäneet ns. ajatusmuodon, tavallaan energeettiseksi liitteeksi viestiin.

Vahvimmillaan ajatusmuoto voi jäädä toimimaan astraalitasolla ikään kuin se olisi itsenäinen olento. Se voi vaikuttaa myös muihin kohteisiin kuin alkuperäiseen. Se pyrkii vahvistamaan laatunsa mukaista tunnetilaa ja myös suuntaamaan vastaanottajan toimintaa fyysisellä tasolla. Paikkojen ilmapiiriin vaikuttavat luonnonhenkien ohella niissä olleet ihmiset. Tällaiset vaikutukset voivat säilyä jopa vuosisatoja, ellei niitä tasapainoteta ja niihin sitoutuneita energioita vapauteta.

Ajatusmuotojen vaihto ihmisten kesken on täysin normaalia, teemme sitä koko ajan. Yleensä siitä ei synny ongelmia; ajatusmuodot menevät, tulevat ja sammuvat, kun niiden energia on kulunut loppuun. Positiiviset ja siunaavat ajatusmuodot tukevat vastaanottajan ja myös lähettäjän myönteisiä tunteita, ominaisuuksia ja toimintaa.

Vain voimakkaat tuhoavat ajatusmuodot voivat aiheuttaa vahinkoa. Mahdollinen vahinko kohdistuu aina myös ajatusmuodon lähettäjään. Mikäli vastaanottaja ei ota tällaista henkistä nuolta vastaan, se palaa lähettäjälle, jopa voimistuneena. Jos nuoli menee perille, se haavoittaa sekä vastaanottajan että lähettäjän tunnekenttää.

Henkiset harjoitukset ja meditaatio herkistävät tietoisuutta niin, että tulee helpommaksi tunnistaa astraalisia vaikutuksia ja saada oivallusta korkeammiltakin henkisiltä tasoilta. Tällaiset harjoitukset edellyttävät vahvaa ja tervettä mieltä.

Henkisten sairauksien yhteydessä saattaa tapahtua avautumista alemmalle astraalitasolle riippumatta siitä, tekeekö asianomainen henkisiä harjoituksia vai ei. Tämä voi johtaa jopa pelottavien äänten kuulemiseen tai hallusinaatioihin. Näissä tapauksissa tulisi etsiä tasapainoa palaamalla fyysisen maailman todellisuuteen.

Arkinen tietoisuutemme on yleensä keskittynyt aineellisen maailman ilmiöihin ja aistein saataviin havaintoihin. Olemme kuitenkin monitasoisia olentoja. Elämme, ajattelemme, tunnemme ja koemme kaikilla olemisen tasoilla. Henkisten tasojen viestien huomiotta jättäminen käy yleensä helposti. Jos tahdomme, voimme kuitenkin olla tietoisia henkisen todellisuuden olemassaolosta. Toisaalta fyysinen maailma tarjoaa olosuhteet, joissa meidän ei ole pakko olla tietoisia niistä hengen maailman asioista, jotka eivät ole meille ajankohtaisia.

Harhan valtameri

Astraalimaailma sisältää lukemattomia kuvia, olentoja ja energioita, joita tunteemme, ajatuksemme, sanamme ja tekomme synnyttävät jatkuvasti. Voidaan sanoa, että jokaisella ihmisellä on ikioma astraalitasonsa, jonne juuri hän on luonut sisältöä. Tämä on kuitenkin yhteydessä ihmisten yhteiseen astraalimaailmaan, jossa on monia arkkityyppisiä olentoja, ajatusmuotoja ja pelkojen ja ilojen edustajia. Monet niistä voivat toimia vain, jos me ihmiset annamme niille energiaa.

Astraalitasolla on kauneutta, ja se tuottaa ihastusta herättäviä ja houkuttelevia näkyjä. Siellä ovat myös henkimaailman hirviöt ja harhaanjohtajat. Se on kummitusten ja niihin verrattavien ilmiöiden tyyssija. Astraalitasolla asuu ja toimii myös erilaisia itsenäisiä henkimaailman olentoja. Monet universumin olennot ja kuolleiden sielut voivat toimia astraalitasolla ja muilla henkisillä tasoilla. Ns. pimeyden enkelit toimivat lähes kokonaan astraalitasolla, Valon enkelit enimmäkseen korkeammilla tasoilla. Luonnonhenkitaso ei ole sama kuin astraalitaso, mutta luonnonhengetkin voivat olla tavoitettavissa astraalitason kautta.

Astraalitason kokemus on dualistinen. Siinä missä fyysinen taso ilmentää yksilön erillisyyttä muista, astraalitasolla korostuu hyvän ja pahan ero. Siellä on hyvää ja pahaa ja hyväksi naamioitunutta pahaa.  Olemassaolon ykseydellisyys tulee esiin vasta korkeammilla hengen tasoilla.

Astraalisella kokemuksella voi olla suuri lumovoima ihmiseen. Se voi tarjota kauniita näkyjä ja houkuttavia lupauksia, jotka monesti osoittautuvat lopulta tyhjiksi. Olemme kautta tunnetun historian harjoittaneet väkivaltaa monin muodoin. Tämä on voimistanut väkivaltaan, sekä sen tekemiseen että uhrina olemiseen, liittyviä tunteita kantavia astraaliolentoja. Tällaiset olennot saattavat vaania ihmisen lähellä ja yllyttää häntä toistamaan noita tekoja tai innostumaan väkivaltaviihteestä. Tämä on yksi syy siihen, että kansoja on niin helppo kiihottaa sodankäyntiin, kunhan vain sopiva vihollinen löytyy.

Teemme jumalistamme kaltaisiamme

Olemuksessamme on kuitenkin korkeampia tasoja, joilla asustaa viisauden ja rakkauden energioita ja korkeita Valon olentoja. Ihmiset ovat aina olleet tietoisia, että jokin tuollainen korkea taso tai korkeita olentoja on olemassa. Voimme havaita niitä kuitenkin vain niillä käyttövälineillä, joita meillä on. Siksi olemme tehneet fyysisiä jumalkuvia ja palvoneet niitä. Kun henkinen näkemyksemme on ruvennut avautumaan, olemme katsoneet korkeuksiin astraalikehomme kautta. Olemme pyrkineet käsittämään jotain, joka on maallisten kykyjemme yläpuolella ja luoneet sitä varten astraalitasolle kuvia jumalistamme. Monet niistä ovat muodostuneet arkkityyppisiksi olennoiksi, jotka dominoivat suurten ihmisjoukkojen käsityksiä jumaluudesta. Tämä on myös uskonsotien alkusyy: Emme voi ymmärtää, että muilla jumalkuvilla kuin omallamme on oikeutuksensa. Jumalten sijasta niiden astraaliset kuvat taistelevat keskenään ja vetävät fyysisellä tasolla ihmisiä mukaansa.

Varustamme jumalamme ominaisuuksilla, jotka ovat meille tuttuja. Voimme kokea jumaliemme olevan tuomitsevia tai väkivaltaisia, koska itse olemme sellaisia. Antiikin jumalien inhimillisiä juonitteluja ja petollisuutta on myöhemmin ihmetelty, mutta aikanaan heitä epäilemättä pidettiin arvossa.

Emme tiedä, missä määrin ja millä tavoin olemassaolon korkeimmat tasot ja olennot kehittyvät. Uskontojen historiasta tiedämme, että ihmisten käsitykset jumaluudesta ovat kehittyneet ja osa jumalista on jäänyt syrjään. Voi ajatella, että noiden jumalkuvien opetusvoima ihmiskunnalle on laantunut tai vääristynyt liikaa ja ne ovat korvautuneet uusilla kuvilla. Tilanteessa on sellainen paradoksi, että voidakseen yleensä saada opetuksensa ihmiskunnan tavoitettavaksi, korkeat opettajamme joutuvat hyväksymään sen, että katsomme heitä vääristävien silmälasien läpi. He antavat sen kyllä meille anteeksi. Annammeko itse?

Saatamme olla kiinnostuneita menneiden aikojen jumalista. Niiden tutkiminen lisää ymmärrystämme ihmiskunnasta ja kertoo paljon omastakin menneisyydestämme jälleensyntymien ketjussa. Jo aktiivisen toiminnan lopettanut mutta vielä ihmiskunnan muistissa oleva jumalkuva on kuitenkin jättänyt astraalitasolle ns. kuoren, johon jokin astraaliolento voi asettua ja pyrkiä esiintymään tuona jumalana. Sillä on varsin hyvät mahdollisuudet onnistua huijauksessaan, koska se saa näkymättömiltä tasoilta tietoja, joilla se voi pyrkiä vakuuttamaan meitä. Vakuuttamiseen saattaa erityisesti sisältyä kanavana toimijan egon miellyttämistä, ja näin hän voi tuntea itsensä tärkeäksi.

Pienemmässä mittakaavassa voi esiintyä vastaavia tilanteita, joissa astraaliolento voi esiintyä kuolleena henkilönä vaiheessa, jossa tämä on jo jatkanut matkaa korkeammille tasoille ja häneltä on jäänyt astraalimaailmaan tyhjä kuori. Monet astraaliolennot ovat riippuvaisia energiasta, jota annamme niille. Siksi ne pyrkivät kiinnittymään auraamme.

Löydämmekö rannalle?

Henkisen näkemyksen avautuessa on hyvin helppo jäädä astraalimaailman vangiksi, tavallaan upota sen tarjoamaan harhan valtamereen. Varsinainen tavoitteemme on korkeammalla, Valon mestarien tasoilla. Vasta niillä avautuu oivallus universumin ykseydestä. Rakenteemme vuoksi joudumme katsomaan noille tasoille astraalitason läpi. Miten voisimme löytää rannalle tuolta mereltä?

Yksi ratkaisu on julistaa, että mitään henkisiä ulottuvuuksia ei ole ja tyytyä materiassa elämiseen. Tämä ranta onkin turvallinen niin kauan kuin sielun sisäinen kutsu ei ole niin voimakas, että emme voi enää vastustaa sitä.

Sittenkin, kun olemme lähteneet Hengen matkalle, fyysinen taso antaa jaloillemme tukevan pohjan, jolta voimme kurkottaa päämme pinnalle, yli astraalisen meren. Silloin voimme oivaltaa ykseyden virtaukset, joissa astraalimaailmakin asettuu oikeaan asemaansa. Voimme päättää, mitä teemme ja mitä vaikutteita otamme vastaan. Fyysisen tason realiteetit palauttavat meidät korkeammalle tielle. Niin kauan kuin elämme tässä maailmassa, meillä on olemassa tämä suurenmoinen mahdollisuus. Pelottavatkaan astraaliolennot eivät voi vahingoittaa meitä, jos emme suostu jäämään niiden valtaan. Tarvittaessa voimme kutsua Kristusta ja Valon enkeleitä avuksemme.

Sydämen tietoisuus

Astraalimaailma on oivallinen harjoituskenttä, jolla voimme oppia erottelukyvyn ja oman tahdon merkitystä. Voimme oivaltaa, että astraaliset kuvat ovat kaikesta huolimatta korkeamman totuuden kaikuja. Niin on fyysinen olemuksemmekin. Ne ovat yksilöllisiä niin, että ei ole tarvis kilpailla siitä, kenen kuva on oikea.

Astraalisia kuvia kirkkaampi on sydämen tietoisuus, johon meillä myös on luontainen oikeus. Emme voi siitäkään puhua muuten kuin jokapäiväisellä kielellä ja kuvata sitä astraalikuvin. Nämä ovat työkalujamme. Minkä tason energioiden sallimme ohjata oivallustamme ja käyttää noita työkaluja?

(Takaisin)