Luova tahto ja uusi aika       (Takaisin)

Seppo Ilkka

Tahtoisimme uuden ja paremman ajan. Olemmeko valmiita ottamaan vastuun tahdostamme ja sen seurauksista?

 

Elämme jatkuvassa dynaamisessa nykyhetkessä. Koko ajan tapahtuu muutoksia sekä maailmassa että yksilön oloissa. Kasvamme lapsuudesta aikuisuuteen ja teemme valintoja, jotka suuntaavat elämäämme. Historia kertoo, että valtakuntia on perustettu ja niitä on hajonnut. Yksinkertaistenkin asioiden syyt ovat moninaisia. Elämään vaikuttavat pitkät ja rönsyilevät tapahtumaketjut, joiden alkua on yleensä mahdoton tavoittaa. Näemme kuitenkin, että kun kehitys saa uusia suuntia, on ainakin jokin taho tahtonut muutosta.

Tahto ja toiminta  

Tahto syntyy mielessämme toiveesta tai pyrkimyksestä johonkin. Tahdomme syödä aamiaista, mennä töihin tai jäädä sieltä pois. Tahdomme miellyttäviä asioita. Vihaamme sisältyy paljon tahtoa. Kohtaamme muiden tahtoja ja joudumme sovittamaan omamme niihin. Tahdomme tai emme tahdo olla kunnon kansalaisia.

Ilmaisemme tahtoa teoilla tai tekemättömyydellä, sanoilla tai vaikenemisella, ilmeillä ja eleillä. Saatamme myös vain jäädä noudattamaan yhteisön tahtoa. Tämä on eri asia kuin yhteisön tahdon noudattaminen pakotettuna. Voimme yrittää peittää tahtomme pyrkimällä ilmaisemaan muuta. Tekojamme tai tekemättä jättämisiämme edeltää tahtominen, vaikka toimisimmekin vastentahtoisesti.

Emme monesti ole edes tietoisia siitä, mitkä syyt ja olemuksemme osat ohjaavat tahtoamme. Ulkoiset tekijät, ystävät ja yhteiskunta, media ja mainonta vaikuttavat tahtoomme. Valitsemme, mitä tahtoa noudatamme tai tuemme. Henkitasolla olemme tietoisia valinnoistamme ja niiden syistä. Korkeimmat olemuspuolemme eivät ole huijattavissa. Tahdoimmepa tai toimimmepa miten tahansa, ns. kausaali- eli syykehomme tallentaa valintamme. Sieltä ne palaavat taipumuksina tehdä uudelleen vastaavankaltaisia päätöksiä. Siksi tahto vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen.

Tahto ja aika

Henkisessä opetuksessa korostetaan usein hetkessä elämisen tärkeyttä. Tahtoon liittyy kuitenkin ajan ulottuvuus. Tahto suuntaa tapahtumien virtaa, olkoonpa kyse uudistavasta, säilyttävästä tai hävittävästä pyrkimyksestä. Vanhaa on hävitettävä tai ainakin jätettävä syrjään, jotta uutta voisi syntyä. Tällä on sitten oma aikansa olla esillä. Tämä ei ole ristiriidassa hetkessä elämisen kanssa. Tahtominen tapahtuu eräässä nykyhetkessä, sen seuraukset ilmenevät aikanaan.

Jos ajattelemme, että sielu kokee monia maallisia elämiä, näemme, että saatamme kohdata kaikuja aiempienkin elämien tahtomisistamme. Tätä prosessia on kutsuttu karmaksi. On olemassa sekä ns. hyvää että huonoa karmaa. Luomme koko ajan uutta karmaa tahtomalla erilaisia asioita.

Saatamme ehkä toivoa mahdollisuutta vaikuttaa menneisiin tahtomisiimme jälkikäteen. Nykyisen elämän osalta on yksinkertaisinta suunnata tahtoa uudella tavoin ja pyrkiä korjaamaan asioita, jotka kaipaavat korjaamista. Menneiden elämien suhteen ei voi tehdä näin, mutta karman vaikutusta on kuitenkin mahdollista keventää. Voimme lähettää menneisyyteen hoitavaa ja armahtavaa energiaa, vaikka emme voikaan muuttaa silloisia tapahtumia ja olosuhteita. Samalla voimme hoitaa kausaalikehoon jääneitä haavoja. Tämä on syytä tehdä korkeimpien olemuspuoltemme ohjauksessa. Tietoinen tahdon suuntaaminen tähän tarkoitukseen on välttämätöntä. Tällä tavoin tahdolla on voima kulkea ajassa myös taaksepäin.

Kenen tahtoa seuraamme?

Emme useinkaan ajattele, mihin tahtomme perustuu. Olemuksessamme ja ympäristössämme on yleensä monia tekijöitä, joista jokin asettuu tärkeimmäksi. Hyvin usein tahto syntyy alitajunnassa. Meillä itsellämme on valta ja vastuu päättää, miten tahdomme. Näin on myös noudattaessamme ulkopuolista pakkoa. Silloin tuo pakko on niin voimakas, että emme tahdo valita toisin. Rangaistuksen tai häpeän pelko vaikuttaa tahtoomme suuresti.

Tahdomme etuja, ylellisyyttä, huveja, nautintoja ja voittoja, maallista tai henkistä rikkautta, valtaa ja kunniaa, terveyttä, menestystä työssä ja rakkaudessa. Joskus moralisoimme omaa tai muiden tahtoa kutsumalla sitä haluksi tai jopa himoksi. Ego on hyvin kiinnostunut tahtomaan tämän kaltaisia asioita. Egon johtava tahto on pysyä vallassa yksilön elämässä.

Meihin vaikuttavat perheenjäsenten, ystävien ja vihamiesten, esimiesten ja työtovereiden tahdot. Tahtoomme vaikuttavat yhteisöjen perinteet, tavat ja säännöt, uskonnollisen tai muun aatteellisen ryhmän mielipiteet tai ajatukset, joiden kuvittelemme olevan niiden mielipiteitä. Jos etsimme henkistä opetusta, gurun ajatukset tai kuvitelma siitä, mitä hän ajattelisi, suuntaavat tahtoamme. Välillä vastustamme ohjaavien tahojen tahtoa ja toimimme kuin uhmassa toisin.

Meihin vaikuttavat myös näkymättömän maailman olentojen tahdot. Niiden luomat tunnelmat voivat pyrkiä ohjaamaan mielipiteitämme ja tahtoamme. Erityisesti ns. astraalitasolla on tahoja, jotka pyrkisivät pääsemään tahtomme herraksi, jos sallisimme sen niille. Joissakin tapauksissa ne inspiroivat henkisiä liikkeitä, jotka lupaavat seuraajilleen nopeata ja jopa vaivatonta nousua "tavallisten" ihmisten yläpuolelle. On helppo vedota egon tahtoon olla muita parempi.

Tällaiset astraaliolennot tahtoisivat sitoa meidät seuraajikseen sen sijaan, että etsimme todellista Valon maailmaa. Ne voivat kyetä esiintymään poismenneinä ystävinämme tai vaikkapa väittää tulleensa vierailta planeetoilta. Harhan voi paljastaa kysymällä näiltä olennoilta Kristuksen nimeen vedoten, ovatko ne Pyhästä Totuudesta. Henkisen lain mukaan niiden on silloin  paljastettava olemuksensa. Todelliset Valon olennot eivät pahastu tällaisesta kysymyksestä, vaan voivat jopa ilahtua siitä.

Korkeampi tahto

Tarvitsemme tietoisuutta, jotta tietäisimme edes sen, mikä on oma tahtomme. Tarvitsemme erottelukykyä ohjataksemme tahtoamme henkisen kehityksen suuntaan. Meissä on egoa korkeampia olemassaolon tasoja, ja ne voivat ohjata tahtoamme viisauteen, rakkauteen, myötätuntoon, oikeudenmukaisuuteen ja eettisyyteen.

Lähellä maallista olemusta on Sielun taso. Sitä korkeampi ja lähempänä kaiken ykseyttä on Hengen taso. On olemassa korkeampiakin tasoja, mutta eläessämme meitä ohjaa lähinnä sielu, jonka kautta tavoitamme myös korkeammat olemuksemme tasot. Ne muodostavat yhdessä Korkeamman Minämme.

Korkeilla tasoilla on henkisiä olentoja tai voimia, joista tunnetuimpia ovat Kristus ja Buddha, jotka koemme Jumalallisena Rakkautena ja Viisautena. Nykyaikana on tultu uudelleen tietoisiksi myös Sofiasta, joka edustaa Rakkaus-Viisauden feminiinistä olemuspuolta. Lukuisia muitakin Mestariolentoja ja Valon enkeleitä toimii eri tehtävissä. Tänä päivänä tarvitaan uutta oivallusta näistä korkeista olennoista.

Korkeampi minä tahtoo opastaa tahtoamme ja toimintaamme sopusointuun Valon olentojen viisauden kanssa. Kuuntelemme egon ja astraalitason ääntä, jos kuvittelemme voivamme tuntea täysin korkeamman tahdon tai sen, millaisia korkeat valon olennot ovat. Kristus ei ole oppi tai teoria vaan elävä Rakkaus.

On kuitenkin merkkejä, joista voi tunnistaa, noudatammeko korkeampaa tahtoa. Tällaisia merkkejä ovat ainakin seuraavat: Tunnemme sydämessämme, että tahtomme on oikein. Korkea tahto on eettinen ja hyväksyy muiden vapaan tahdon. Korkea tahto on vapaa. Sen ei tarvitse olla minkään opin tai perinteen mukainen. Se voi tarvittaessa myös noudattaa perinteitä. Korkea tahto on elävä ja huomioi tilanteen vaatimukset. Siksikin sitä on mahdoton asettaa kaavoihin.

Korkea tahto pyrkii ohjaamaan rohkeaan tahdon käyttöön, kokeilemaan tahtoamme. Tahto voi olla uutta luovaa tai se voi olla säilyttävää. Tehtävänä on oppia tunnistamaan, kumman aika on nyt. Tarvitsemme harjoitusta tahdon käytössä. Korkea tahto suosii terveen järjen käyttöä.

Tahdon vapaus

Korkea tahto ei pyri asettamaan rajoituksia, niin kuin ego saattaisi kuvitella. Sen tarkoitus on kouluttaa meitä tahdon käytössä. Se on tietoinen, että monesti on olemassa useita hyviä vaihtoehtoja, ja odottaa kiinnostuksella, minkä niistä valitsemme. Se ymmärtää, että teemme myös vähemmän viisaita valintoja. Seurausten kohtaaminen opastaa parempiin päätöksiin myöhemmin. Korkea tahto hyväksyy egon ihmisen olennaiseksi osaksi ja antaa sille mahdollisuuden noudattaa tahtoaan.

Tahdon vapaus on tahtomisen kulmakivi; ilman sitä emme voisi edes puhua omasta tahdostamme. Tarvitsemme tietoisuutta omasta ja maailman tilasta. Niin voimme huomioida asioihin vaikuttavat seikat ja päättää, miten tahdomme tahtoa. Vapaa tahto on elävä ja joustava ja näkee mahdollisuuksien moninaisuuden. Se ei tarkoita, että meidän tulisi yhtenään vastustaa muiden tahtoja. Se tarkoittaa, että teemme valintamme riippumattomalla tavalla. Se hyväksyy, että muillakin on vapaa tahto. Tahdon vapaus kulminoituu siihen, että annamme vapaaehtoisesti Korkeimman Tahdon olla ylimpänä.

Kansan tahto

Kansakunnat ja aatesuunnat ilmentävät yhteisöllistä tahtoa. Toisinaan se on ristiriidassa jonkin muun ryhmän tahdon kanssa. Suurtenkin joukkojen tahtoa voidaan alistaa jopa väkivalloin.

Yhteisön tahto heijastaa siihen kuuluvien ja kuuluneiden ihmisten tahtoja. On helppo sanoa, että diktaattori ei olisi johdossa, elleivät ihmiset antaisi hänen pitää valtaansa. Tämä pitää kyllä sinänsä paikkansa. Diktaattorin valtakauden päättyessä hänen tukijoukkonsa pyrkii usein korvaamaan hänet uudella. Vallankumoukset päättyvät usein niin, että valtaan nousee uusi diktaattori, järjestipä hän vaalit valtansa laillistamiseksi tai ei. Kehitys vapauden suuntaan on toki mahdollinen näistäkin lähtökohdista. Kansainvälisen yhteisön paine voi vaikuttaa asiaan.

Muutoksen hitaus johtuu siitä, että suuri ihmisjoukko on tahtonut jollakin tavoin. Tämä on jäänyt kansakunnan kausaalitasolle taipumukseksi jatkaa samoin. Näin on, vaikka tahto olisi perustunut rangaistuksen pelkoon. Siksi uuden rankaisijan on verraten helppo päästä valtaan. Tässäkin ilmenee tahdon jatkuvuuden voima.

Kasvu demokratiaan ja vapauteen on haaste kansakunnalle. Avainasemassa ovat yksilöt, jotka ovat heränneet ajatuksen ja tahdon vapauteen. He tarvitsevat tahtoa ja taitoa ilmentää niitä niin, että he säilyttävät mahdollisuutensa toimia. Jos kansan sydän on riittävästi herännyt vapauteen, voi uusi aika puhjeta kuin yllättäen.

Voimme olla apuna tukemalla Valoa ja vapautta tuovia voimia. Vaatii erottelukykyä nähdä, kuka niitä tuo. Vaatii erottelukykyä nähdä, milloin on konkreettisen ja milloin pelkän henkisen tuen aika. Sen sijaan, että lähtisimme tukemaan esim. jotakin taistelevaa osapuolta, voimme tukea kansan kansallishenkeä vapauden luomisessa. Tämä auttaa kansallisen kausaalitason parantumisessa.

Luova energia

Tahto on kaiken luomisen perusenergia. Kun yli sata vuotta sitten ruvettiin puhumaan luovan energian säteistä, oli oivallettu tahdon keskeisyys. Silloin kerrottiin seitsemästä säteestä, joista ensimmäinen on Tahdon säde. Sanottiin, että kun Luoja ryhtyi luomaan maailmaa, hän loi ensin tahdon säteen. Tästä syntyi kaksi uutta sädettä, Rakkaus-Viisauden ja Luovan järjen säteet. Luovan järjen säteestä syntyi vielä neljä sädettä, jotka ovat Harmonian ja Kauneuden, Tiedon, Omistautumisen ja Muuntamisen säteet.

Viimeisten 40 vuoden aikana on avautunut uusia säteitä edellisten ja Alkulähteen Valon yhdistelminä, niin että ruvettiin puhumaan yhteensä 12 säteestä. Viiden uuden säteen sanotaan syntyneen muuntamisen säteestä. Nämä ovat Puhdistamisen, Ilon, Tasapainon, Palvelun ja Kaikkeuden säteet.

Kuva on edelleen täsmentynyt niin, että 12 säteellä on korkeampia oktaaveja eli niiden kanssa resonoivia hienommilla tasoilla toimivia säteitä. Näitä on periaatteessa rajaton määrä. Toinen oktaavi toimii fyysisestä olemassaolosta kausaalikehon tasolle asti. Pari seuraavaa oktaavia ulottuvat luonnonhenkien ja Valon enkelimaailman tasoille. Vielä korkeammat oktaavit liittyvät tasoihin, jotka ovat selkeästi maallista maailmaa ylempänä. Kutsuessamme tiettyä sädettä, se resonoi muiden oktaaviensa kanssa. Niiden vaikutus tulee sitä kautta mukaan. Pääpaino on sillä oktaavilla, jonka erityisesti nimeämme.

Kaikki nämä energiat ovat perimmältään alkuperäisen Tahdon sävyjä. Luova impulssi, Tahto, on kantavana voimana kaikessa luomisessa, elämässä ja sen olosuhteissa. Meille ihmisille on annettu valtaa ja vastuuta sen käyttämisessä. Korkein tahto opastaa käyttämään tahtoa viisaasti.

Tahto, voima ja tahdonvoima

Tahto antaa voiman ajattelulle, tunteelle ja tekemiselle. Ensimmäinen säde, tahdon säde, on energiaa, joka ei sinänsä ole hyvää tai pahaa, mutta se tuo voimaa. Ihmiskunta on ollut niin valmis tuhotöihin, että tahdon sädettä on pelätty. Sanotaan, että jumalalliset voimat ovat antaneet käyttöömme ensimmäistä sädettä vain välttämättömän minimin verran. Maailman ongelmakohtiin voi lähettää parantavassa tarkoituksessa sopivia säde-energioita, mutta tahdon säteen käytössä on kehotettu suureen varovaisuuteen.

Nyt uutena aikana ihmiskunnan on kuitenkin aika vähittäin oppia käyttämään myös tahdon sädettä suoraan eikä vain muiden säteiden kautta. Varovaisuus on kuitenkin edelleen tarpeen, jotta emme voimistaisi kaaosta. Avain on korkeampien oktaavien mukaan ottaminen. Jo tahdon säteen toinen oktaavi, 13. säde, auttaa kausaalitason haavojen hoitamisessa.

Tahdonvoiman on usein ajateltu tarkoittavan kykyä vastustaa kiusauksia. Tämä näkökulma on varsin dualistinen. Uutena aikana tahdonvoiman voi nähdä ykseydellisemmällä tavalla. Tahdon säde ei luonut turhaan kumppaneikseen rakkaus-viisautta ja luovaa järkeä. Rakkaus ja viisaus ohjaavat tahdon lempeäksi ja rauhaa rakentavaksi ja luova järki ohjaa sen toimintaan konkreettisen maailman tasoilla. Kun nämä toimivat yhdessä, toteutuu tahdonvoima, joka on rakentavaa, ei pelkkää taistelua jotakin vastaan.

Nämä perussäteet yhdistyvät uuden ajan Ilon ja Tasapainon säteissä. Ilon säde  on yhdistelmä ensimmäistä ja toista sädettä sekä Alkulähteen energiaa. Tasapainon säteessä yhdistyvät kaikki kolme perussädettä Alkulähteen kanssa. Kaikkeuden säde on yhdistelmä kaikista muista säteistä ja Alkulähteestä ja tahdonvoima manifestoituu siinä kauneimmalla tavalla.

Uuden ajan tekijät

Uuden Valon ajan on odotettu alkavan vuoden 2012 jälkeen. Maailmassa esiintyy kuitenkin suuria ongelmia sekä yhteisö- että yksilötasoilla. Siksi onkin kysyttävä, olemmeko jättäytyneet odottamaan, että Hengen voimat tekisivät meille paremman maailman, vai olemmeko valmiita ottamaan osamme sen luomisen vastuusta.

Jotkin tahot pyrkivät tuudittamaan ihmiskunnan takaisin vanhojen tapojen uneen, väkivaltaan, ahneuteen ja toisten sortamiseen. Jotkut tahtovat palauttaa menneiden kulttuurien tapoja, käytäntöjä, mantroja ja rukouksia. Emme tiedä, mihin ne palauttaisivat meidät, jos sallisimme niiden ottaa vallan meistä. Osasta meillä ei ole mitään todellista tietoa, osasta historian kertomuksia ja päätelmiä, osasta vain astraalitason värittämiä kuvauksia. Elämme nykyaikaa; siinä ovat haasteemme ja mahdollisuutemme.

Jos todella tahdomme luoda uuden maailman, on noustava katsomaan nykyistä vapaana ja tietoisena, ilman henkisiä kainalosauvoja, ilman valmiita oppeja ja helppoja ratkaisuja. Ei kannata kuvitella, että uusi syntyisi itsestään. Me olemme sen tekijöitä. Meidän tahtomme vaikuttaa siihen, millainen uudesta ajasta tulee. Tahdon viisas käyttö sisältää myös sen, että voimme käyttää vanhasta sitä, mikä soveltuu nykyaikaan.

Pelkkä tahtominen ei riitä, meillä on myös vastuu työstä tässä maailmassa. Jos vain tahdomme olla muita parempia henkisyydessämme, olemme päättäneet jatkaa vanhaan tapaan. Jos kuvittelemme, että meidän tahtomme riittää yksin, olemme harhateillä. Tarvitsemme korkeiden Valon olentojen ohjausta ja yhteistyötä keskenämme.

On opittava tunnistamaan, milloin on aika pitää kiinni omasta tahdosta ja milloin on aika tehdä kompromisseja tai taipua muiden tahtoon. Jos pyrimme soittajaksi orkesteriin, meidän on oltava valmiita noudattamaan säveltäjän ja kapellimestarin tahtoa. Itse asiassa olemme kaikki mukana maailmanorkesterissa, jota Korkein johtaa. Hän johtaa myös sävellystyötä, mutta osallistumme siihen kaikki yhdessä. Millaista musiikkia tahdomme huomenna soittaa?

Emme voi paeta menneisyyteen tai tulevaisuuteen, uusiin dimensioihin, avaruuteen tai egon kuvittelemaan henkiseen ylemmyyteen. Luovaa tahtoa tarvitaan tänään tässä olemassaolossa, jossa elämme. Elämme kaikki ykseydessä, jossa Korkein tahto on muita tahtoja voimakkaampi. Se voi ilmetä kenessä tahansa, riippumatta aatteellisesta tai poliittisesta suuntauksesta. Tämä antaa toivoa siitä, että Valon Tahto voi luoda uuden Rakkauden ajan.

(Takaisin