Maan hoitaminen, uudet energiat ja Suomi       (Takaisin)

Seppo Ilkka

Uuden ajan energiat antavat ennen näkemättömiä mahdollisuuksia Maan henkiseen hoitamiseen. Mikä on Suomen ja suomalaisten asema tässä?

 

Seuratessamme päivän tapahtumia näemme uhkaavia uutisia: ympäristön vahingoittumista, talousongelmia, väkivaltaa jne. Maa näyttää olevan historian käännekohdassa. Ihmiskunnan on tehtävä valintoja, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. On luonnollista kysyä, millä tavoin henkisesti virittyneet ihmiset voisivat auttaa ja hoitaa Maata, jotta paremman maailman siemenet itäisivät. Meillä suomalaisilla on oma erikoislaatumme, ja se tuo meille erityisiä haasteita.

Eräs piirre nykyajassa on, että ihmiskunnalle on auennut ennen tuntemattomia henkisiä energioita. Näitä ovat mm. uudet säde-energiat (ks. Ultra 7–8 ja 9/2009). On herätty uudella tavalla tähtien energioille. On opittu luonnon kanssa työskentelyä.

Feminiininen energia on tullut vahvasti esiin. Maskuliininen hegemonia on pitkään hallinnut ihmiskunnan ajattelua. Nykyään saamme entistä enemmän henkistä opastusta feminiinisestä lähteestä.

Henkisen tien kulkijoita saattaa hämmentää, että vuosituhantiset henkisen etsinnän tavat näyttävät muuttuneen. Gurun etsiminen ja tämän jalkojen juureen asettautuminen ei enää riitä. Epäonnistunut gurun valinta on toisaalta aina merkinnyt hidastusta polulle.

Nähdäkseni tämän päivän haasteena on ottaa vastuu henkisestä kehityksestä sinne, minne se on aina kuulunut: etsijälle itselleen. Tämän päivän haasteena on kulkea henkistä tietä maailmassa yksilönä, mutta yhdessä kaikkien kanssa. Tästä huolimatta saamme opastusta monin tavoin. Tarvitsemme erottelukykyä tunnistaaksemme, ketkä ovat todellisia Valon opastajia. He ovat niitä, jotka tulevat yhdessä Kristuksen kanssa.

 

Suomen kansallishenki  

Suomen kansallishenkeä kuvataan usein Kalevalan hahmoilla, joista Väinämöinen on ilmeisin. Ilmarinen ja Lemminkäinen ovat yhtä lailla Suomen kansallishengen aspekteja. Kalevalassa esiintyy myös feminiininen aspekti, mm. Pohjan Akan ja Aino-neidon hahmoissa. Suomi-neito on nähtävissä jo maamme muodossa kartalla.

Kansallishenget ovat kuitenkin korkeita valo-olentoja, joiden rajaaminen tällaisiin kuviin on harhaanjohtavaa. Kansallishenki ei ole vain jotakin kansanrunouteen kuuluvaa. Suomen kansallishenki on käsittääkseni täysin tämän päivän tasalla. Itse asiassa se on pitemmällä, valmiina ohjaamaan kansaamme ja sen yksilöitä tehtäviin, jotka tarkoittavat tien näyttämistä koko maailmalle.

Kansallishenki on toisaalta sidottu noudattamaan kansansa jäsenten vapaata tahtoa. Se voi tukea kansaa sen parhaissa pyrkimyksissä, mutta ihmisten on annettava sille tähän lupa. Tämä tapahtuu pyytämällä siltä opastusta kansamme korkeimman tehtävän toteuttamiseen. Vastuu on meidän.

 

Suomen tehtävästä  

Se että kuulumme pieneen kansaan, ei tarkoita, että olisimme henkiseltä voimaltamme vähäpätöisiä. Päinvastoin, juuri pienuutemme antaa meille aseman, jossa voimme keskittyä rauhan tuomiseen maailmaan. Voimme toimia ikään kuin huomaamatta, mutta juuri siksi tehokkaasti.

Suomalaiset ovatkin tehneet sitkeästi rauhantyötä neuvottelupöydissä ja rauhanturvaajina kriisialueilla. Ei ole olennaista, ovatko he olleet tietoisia henkisen polun teorioista, he ovat näin tehneet suurta henkistä työtä.

Mm. Mestari Hilarion on sanonut kanavoinneissaan, että Suomen tehtäviin kuuluu toimia kansojen yhdistäjänä, luoda kommunikaatiota ja yhteistoimintaa. Tätä olemmekin tehneet konkreettisella tasolla mm. matkapuhelinten valmistajana. Suomella on erityisasema kansojen kartalla, meiltä ikään kuin lähtee valosiltoja eri suuntiin, koko maailmaan.

Vesielementti hallitsee tunnetasoa. Suomen vesistöjen runsaus antaakin vihjeen, että Valon tuominen planeetan tunnemaailmaan on haaste, johon saamme vastata hoitamalla aluksi omaa tunnekehoamme. Tämä edellyttää, että kunnioitamme ja rakastamme itseämme ja tunteitamme sellaisina kuin ne ovat, tuomitsematta. Tästä kasvaa kansojen välinen kunnioitus, jota voimme tukea jo pelkällä läsnäolollamme. Voimme olla läsnä kaikkialla maailmassa myös hengen tasolla, vaikka fyysisesti pysyisimme kotona.

Jos olemme tietoisia, voimme ohjata henkistä energiaa näiden päämäärien hyväksi. Maamme ja kansamme on siunattu korkealla viisaudella ja rakkaudella. Meille on aukeamassa tehtäviä, joiden suuruutta emme olisi osanneet edes arvata.

 

Korkeat tavoitteet ja realismi

Maassamme esiintyy monia ongelmia; on rikollisuutta, päihteiden väärinkäyttöä, ahneutta jne. Eikö tämä merkitse estettä korkeammille tavoitteille? Paradoksaalista on, että ns. pimeän puolemme tunteminen on edellytys sille, että voimme nousta Valon tuojaksi maailmaan. Käytännön tasolla tämä on tarpeen jo ongelmien korjaamiseksi.

Henkisellä tasolla on välttämätöntä myöntää pimeän puolemme olemassaolo ja suhtautua siihen rakkaudella. Tietoisuus ns. vioistamme antaa mahdollisuuden vapautua luulemasta olevamme täydellisiä. Rakastava realismi vapauttaa sekä tekopyhyydestä että luulosta, että olisimme ongelmiemme orjia.

Jotta voisimme osallistua Suomen kansallishengen pyhään tehtävään tuoda Valoa maailmaan, meidän on välttämätöntä luopua vähättelemästä omaa ja kansamme asemaa maailman henkisen kehityksen virrassa. Realismia on nähdä, että tehtävämme on korkea ja olemme valmiita sen suorittamaan. Voimme kiittää muualta saamistamme opetuksista, mutta nyt on aika luottaa oman kansamme viisauteen. Tärkeä osa tätä viisautta on realismi sillä tavoin, että emme luule olevamme viisaampia kuin olemme, vaan näemme puutteemme ja annamme rakkauden valaista ne.

Uudet säde-energiat

Toista sataa vuotta on tunnettu seitsemän henkisen luovan energian sädettä, jotka ovat lyhyesti luonnehdittuina: 1. Tahto, 2. Rakkaus-Viisaus, 3. Luova äly, 4. Harmonia konfliktin kautta, 5. Tieto ja logiikka, 6. Antaumus, 7. Magia ja järjestys. Näitä säteitä on aina saatavilla, ja ne ylläpitävät kaikkea elämää ja toimintaa.

N. 1970-luvulta alkaen on auennut viisi uutta sädettä: 8. Puhdistaminen, 9. Ilo, 10. Valokeho, 11. Palvelus, 12. Kultasäde. Näiden lisäksi on aivan viime vuosina saatu tietoa vielä uudemmista säteistä, joista 13–24 voivat manifestoitua fyysiselle tasolle ja vaikuttavat ihmisillä ns. kausaalikehoon asti. Säteet 25–36  ja 37–48 ja vielä korkeammat säteet vaikuttavat mm. luonnonhenki- ja enkelitasoilla. Eräs uusimpien säteiden ominaisuus on, että ne tuntuvat toimivan säteiden 1–12 korkeampina oktaaveina. Planeettalogos ”tilaa” näitä energioita omilta oppailtaan, joista lähin on Aurinkologos.

Säteet 8:nnesta eteenpäin tulevat käyttöön vain siten, että ihmiset kutsuvat niitä tietoisesti. Parasta on pyytää säteistä vastaavilta mestareilta kulloinkin tarvittavat säteet. Tämän voi tehdä meditaatiossa tai muutenkin kutsumalla ja kohdentamalla säde-energian sille alueelle, jota hoidetaan. Säde-energia tulisi kohdistaa maahan eikä suoraan ihmisiin.

Tällä tavoin toimittaessa on usein hyvä käyttää säteitä 1–24 ihmiskunnan ja fyysisten tasojen sekä säteitä 25–48 ei-fyysisten tasojen ja olentojen energisointiin. Tätä korkeampien säteiden käyttö tulee ihmiskehityksen nykyvaiheessa kyseeseen vain erikoistapauksissa. Säteiden 1, 4 ja 6 käyttöä on syytä välttää, jos on tarkoitus rauhoittaa ristiriitoja.

Tähtienergioista

Viime vuosina avatut uudet säde-energiat on muodostettu erityisesti Maan ja ihmiskunnan tarpeisiin sopiviksi. Universumissa on kuitenkin käytössä myös muita energiakoostumuksia. Saamme näitä eri taivaankappaleiden säteilyn kautta. Jos tahdomme, niin tietoinen kutsu herättää nämä energiat toimintaan. 

Myös taivaankappaleiden kautta tulevat henkiset virikkeet rakentuvat suurelta osin säde-energioista. Niillä voi erilaisuudestaan huolimatta olla hyviä vaikutuksia, jos niitä ohjataan tietoisesti Maalle ja ihmisille.

Oman Aurinkokuntamme energioita on käsitelty paljon astrologiassa. Kiintotähtiä ja muita kaukaisia kohteita on lukemattomia. Esimerkiksi seuraavat tähdet ja tähtikuviot säteilevät merkittäviä uuden ajan energioita: Sirius, Pohjantähti, Deneb, Otava ja Plejadit.

 

Siunatut vedet ja kivet

Voimme käyttää työkaluina siunattuja vesiä. Näihin voi liittää esim. kukkien, kivilaatujen, vesistöjen, tähtien, säteiden jne. energioita. Veden siunaaminen on meditatiivinen toimitus. Voimme nauttia näitä vesiä homeopaattiseen tapaan. Voimme pirskotella niitä tiloihin ja paikkoihin. Voimme lähettää siunauksen vesistölle pirskottamalla siihen siunattua vettä. Tippa riittää isonkin maa-alueen tai rakennuksen hoitoon.

Voimme kuljettaa kiviä paikasta toiseen tuomaan siunausta. Nämä voivat olla maakiviä tai jotakin tiettyä kivilaatua. Pienet kivet riittävät. Ne tulisi siunata tehtäväänsä. Niille voi pudottaa pienen tipan siunattua vettä. On hyvä määrätä, että kivi ryhtyy tehtäväänsä heti, ihmisten aikaskaalaa noudattaen.

Siunatut vedet ja kivet voivat myös toimia työkaluina värähtelylääkinnässä, joka on laaja kokoelma uuden ajan hoitomuotoja.

 

Feminiininen energia

Korkea impulssi tulee nykyään monesti luoksemme feminiinisesti värittyneenä. Tämä merkitsee hellyyden, hoivan ja rakkauden korostumista ja tietynlaista pehmeyttä ja joustavuutta ajattelussa. Feminiininen impulssi ilmenee usein olemisen korostumisena siinä, missä maskuliininen keskittyy tekemiseen. Jotta uusi aika koittaisi tasapainoisesti, tarvitaan molempia.

Säde-energioilla ja tähtienergioilla on myös maskuliiniset ja feminiiniset ilmentymänsä. Tämä lisää saatavillamme olevien energioiden kirjoa. Kutsuessamme henkisiä energioita voimme määritellä, kumpaa aspektia tahdomme korostaa. Voimme kutsua kumpaa tahansa tai molempia riippumatta omasta sukupuolestamme. Jos emme erityisesti määrittele, kumpaa haluamme, saamme yhdistelmän molemmista. 

Feminiinisyys näkyy myös tavassa, jolla näitä energioita voi käyttää: Emme tarvitse joitakin rituaaleja tms., intuitioon luottaminen riittää. Voimme luottaa siihen, että kun pyydämme Valon oppailtamme oikeata energiaa, he antavat sen. Vesien ym. siunaamisessa ja käyttämisessäkin riittää feminiininen lähestymistapa: Kun tahdomme, että seossuhteet ja annostelu ovat oikein, oppaamme huolehtivat, että näin todella on.

Yksilö ja kokonaisuus

Käytössämme on monia uusia henkisiä energioita. Kuulumme kansaan, jonka merkitys on suurempi kuin olemme tienneet. Olemmeko valmiita sytyttämään uuden ajan Kristusvalon? Miten käännämme katkaisijaa?

Säteilemällä noita uusia energioita. Antamalla niiden virrata kauttamme sinne, minne ohjauksemme osoittaa. Antamalla Rakkauden säteillä kauttamme. Olemalla tietoisia egostamme, joka pyrkii ottamaan kunnian tuosta säteilystä. Sillä tavoin voimme ohjata kunnian ja kiitollisuuden sinne, minne se kuuluu, Korkeimmalle, joka säteilee kauttamme, jos annamme siihen luvan.

 

(Takaisin)