Meditaatio uudessa ajassa              (Takaisin)

Seppo Ilkka

Millaisia ovat meditaation mahdollisuudet uuden ajan henkisenä työkaluna?

 

Meditaatio on tärkeimpiä henkisen tien kulkijoiden käyttämiä harjoituksia heidän pyrkiessään ymmärtämään maailmaa ja omaa olemustaan. Sitä on harjoitettu eri kulttuureissa ja eri aikoina. On monia koulukuntia ja perinteitä, jotka pitävät omia menetelmiään parhaina. Niille on yhteistä, että niissä pyritään hiljentämään mielen jokapäiväinen toiminta, jotta meditoijalle avautuisi kosketus olemuksensa syvimpiin kerroksiin.

Käsittelin aikaisemmassa kirjoituksessa eräitä perinteiseen meditaatioon liittyviä kysymyksiä. Esitän seuraavassa joitakin huomioita meditaatiosta nykypäivänä, uuden ajan kynnyksellä.

Meditatiivinen mielentila

Kun meditoija keskittyy johonkin kohteeseen, hänen mieleensä pyrkii aluksi kaikenlaisia ajatuksia. Tämä kuvaa ihmisen mielen jokapäiväistä tilaa, jossa ajatukset ja assosiaatiot risteilevät. Mieli rauhoittuu, jos jätetään asia huomiotta ja palataan yksinkertaisesti meditaation aiheeseen. Lopulta voi tapahtua eräänlainen sulautuminen meditaation kohteeseen, meditoijan ego vaikenee, ja jäljellä on puhdas tietoisuus.

Näin meditoija avaa oven olemuksensa korkeammille tasoille, joilla sielu ja henki voivat ilmetä. Hän voi saada yhteyttä henkisiin oppaisiinsa ja muihin näkymättömän maailman olentoihin. Meditatiivinen tila on syventyneisyyden tila, jossa ihminen elää nykyhetkessä tietoisena siitä, mitä on. Hänen sielunsa tai henkensä ohjaa häntä ja ego on vaiti, tai se on palvelijan asemassa sieluun ja henkeen nähden. Ihminen voi elää tässä tilassa muulloinkin kuin ollessaan meditaatiota harjoittamassa.

Tuossa tilassa ihminen on henkisesti vahvimmillaan, rohkea, oikeudenmukainen, rakkauden täyttämä ja viisas. Hänessä on voimaa ja auktoriteettia. Tuosta tilasta viriävä toiminta on tarkoituksenmukaista ja tehokasta.

Monesti ihmisten on vaikea tavoittaa tätä tilaa. Siitä syystä meditaatiota harjoitellaankin erikseen. Tavoitteena on kuitenkin, että havaitsemme elävämme koko ajan nykyhetkessä ja yhteydessä korkeampiin olemuspuoliimme. Silloin voimme tarvittaessa kutsua meissä asuvan viisauden käyttöön milloin tahansa, ei vain erityisinä meditaation hetkinä.

Vaikka meditaatio yksilöä kehittävänä harjoituksena osoittautuisi tällä tavoin lopulta jopa tarpeettomaksi, sitä voi edelleen käyttää luomisen työkaluna. Keskittymällä voimme joka tapauksessa voimistaa tahtoamme, syventää viisauttamme ja antaa sanoillemme enemmän pontta.

Mielikuvameditaatiot

Perinteiset meditaatioaiheet ovat usein olleet laadultaan staattisia. Niissä keskitytään esim. johonkin kuvaan tai mantraan tai Jumalan ilmentymään. Nykyaikana käytetään kuitenkin usein ns. mielikuvameditaatioita.

Näissä meditaation aiheena on alusta loppuun etenevä kertomus. Mieleen nousevat ajatukset saattavat pyrkiä katkomaan tarinan kulkua, jolloin jotkin osat siitä voivat jäädä vähemmälle huomiolle. Kun häiritseviä ajatuksia tulee mieleen, voi silti palata meditaation aiheeseen. Ei kannata taistella mieleen nousevia ylimääräisiä ajatuksia vastaan eikä mitenkään muutenkaan tarttua niihin. Silloin ne menettävät voimansa ja häipyvät.

Ylösnousemusmeditaatio

Kirjallisuudessa ja internetissä on tätä nykyä lukematon määrä valmiita kaavoja tällaisiksi mielikuvamatkoiksi. Esitän esimerkkinä vain seuraavan lyhyen meditaation, jota huomattava henkinen opettaja Ture Ara (1903–1979) opetti perusmeditaationa 1970-luvulla. Meditaatio on kolmiosainen ja kussakin osassa viivytään hetki, niin että mielikuva vakiintuu. Jokaisessa osassa on selitystä tavoiteltavasta mielikuvasta sekä käsky, jonka olen merkinnyt vahvennuksella. Toisen ja kolmannen osan välissä on tauko, jossa tapahtuu hiljaisuuden kohtaaminen.

Osa 1: Minä seison äärettömällä lumilakeudella pakkasyöllisen tähtiteltan alla. Täällä jokainen tähti vastaa yhden ihmisen Jumalkipinää. Oman tähteni kautta Minä Olen Ylösnoussut! Olen äärettömässä Valon valtameressä, josta olen yksi pisara. Kuitenkin säilytän täysin oman yksilöllisen tietoisuuteni.

Osa 2: Minä Olen Pyhä Totuus! Olen Kristus, Buddha, Logos, oman itseni Korkeampi Minä, Kosminen Tietoisuus.

Osa 3: Ole siunattu Pyhä Valo, joka kauttani säteilet! Säteilen Pyhää Helmiäisvaloa, joka saapuu Jumalan sydämestä Kristuksen sydämen kautta minun sydämeeni ja säteilee siitä edelleen jokaiselle tuntevalle sydämelle tässä maailmassa ja koko universumissa.

Kun tätä on harjoitettu päivittäin 21 päivän ajan, saa meditaation lyhentää seuraavaan muotoon, kuitenkin niin, että muodostetaan edelliset mielikuvat, vaikka niitä ei tarvitse käydä sanallisesti läpi. 

Nouse!

Ole kirkas!

Säteile!

Nähdäkseni tämä on kaikkien uuden ajan meditaatioiden perusmuoto, kiteytys siitä, mikä on olennaista, kun tahdotaan luoda meditaation avulla Valon maailmaa. Ture Aran sanoin: ”Ylösnousemusmeditaatiossa on Jumalassa juuret ja Kristuksessa runko.” Olennaista on säteily. Siunaamme omalta osaltamme kauttamme kulkevan Jumalalta Kristuksen kautta tulevan säteilyn, joka siunaa kaikkea luotua. Jotta voisimme säteillä tuota Valoa, meidän on noustava kirkkauteen ja oltava yhtä sen kanssa. Tämä saattaa kuulostaa kovalta vaatimukselta, mutta riittää, kun tahtoo näin.

Jopa tässä lyhyessä meditaatiokaavassakin on kuitenkin jotain, joka voisi olla toisin. Ainakaan kuva lumilakeudesta ei ole ainoa mahdollinen, vaikka se hyvin johdattaa siihen, mitä seuraa. Uuden ajan oivalluksia on, että valmiita ajatuskaavoja tarvitaan hyvin vähän. Emme ole äänentoistolaitteita, vaan tahdostaan tietoisia ihmisiä. Vain keskeiset ideat ovat olennaisia, muuten meille jää suuri vapaus valita meditaatioidemme muotoja. Mutta jos muutamme saamiamme opetuksia, on vastuullamme ymmärtää, mikä on keskeistä.

Luova meditaatio ja arkipäivä

Ihmiset ovat kauan pyrkineet vaikuttamaan maailman tapahtumiin henkistä tietä. Parantajat, shamaanit ja tietäjät ovat lausuneet käskysanoja, ja heidän yhteisönsä ovat seuranneet toiveilla ja peloilla niiden mahdollista toteutumista. Pyrkimykset ovat usein olleet hyviä, mutta tällä tavoin on valitettavasti yritetty myös tuottaa vahinkoa. Kummassakin tapauksessa käskyjen antajat ovat saaneet myöhemmin kohdata lähettämiensä energioiden voiman ja laadun.

Meditaatio on luova prosessi, voimme lausua sen aikana, mitä tahdomme toteutumaan fyysisellä ja henkisellä tasolla. Meditatiivinen tila vahvistaa tahdonilmaustamme, koska olemme siinä tavallista suoremmassa yhteydessä olemuksemme herkimpiin ja korkeimpiin tasoihin. Ne henkiset olennot, enkelit ja oppaat, joiden kanssa työskentelemme, ottavat silloin häiriöttömästi vastaan tiedon siitä, mikä on vapaa tahtomme. Varsinkin enkelien osalta tämä merkitsee, että he ovat velvollisia tukemaan tahtomme osoittamaa tarkoitusta. Tämä asettaa meille täyden vastuun siitä, mitä pyrimme meditaatiossamme luomaan.

Meditaatiossa oleminen ei edellytä, että olisimme hiljaa omaan yksinäisyyteemme sulkeutuneina. Ääneen annettuina käskyt toteutuvat helpommin myös fyysisellä tasolla. Käytännössä tarvitaan toki myös fyysisen tason aloitteita ja toimintaa. Jos ajattelemme, että henkimaailma tekee kaiken Maan päällä, erehdymme. Se tukee ja ohjaa fyysisiä toimijoita siihen suuntaan, johon käskymme viittaa. Se, toteutuuko tahtomme, riippuu muistakin asioihin vaikuttavista seikoista ja esteistä. Viime kädessä on kyse siitä, onko tahtomme sopusoinnussa Korkeimman tahdon ja asianosaisten elämänsuunnitelmien kanssa.

Itse asiassa kaikki, mihin keskitymme meditaatiossa, on enkeleille käskyn luonteista. Käskyjemme laadusta riippuu, millaisia enkeleitä kutsumme lähellemme. Siksi on keskeistä, ohjaako meditaatiota sielumme, joka on lähinnä meitä oleva Jumaluuden edustaja, vai annammeko egon hallita. Sielun hallitessa olemme sillä tavoin nöyriä, että tiedämme Valon tulevan korkeammasta lähteestä. Samalla olemme tietoisia siitä, että meillä on käskemisen valtuus ja jopa tehtävä tässä maailmassa. Ego taas pyrkii ottamaan koko kunnian itselleen. Tällä suhtautumisella on taipumus johtaa poikkeamiin viisaista valinnoista ja sitä kautta ongelmiin.

Pyhät käskysanat

Tarkemmin ajatellen lausumme myös arkipäivässä yhtenään käskyjä universumille, harjoitimmepa meditaatiota tai emme. Voimme ymmärtää, että monet pikaiset lausuntomme itsestämme, ystävistämme ja muista ihmisistä, samoin kuin maailman tilanteesta, ovat itse asiassa käskyjä. Aina emme ehkä olisi kovin iloisia niiden toteutumisesta. Monet käskyistämme ovat keskenään ristiriitaisia ja kumoavat toisiaan.

Käskyjen teho vaihtelee sen mukaan, millä voimalla ne sanomme. Suurimmillaan tuo voima on, jos olemme yhteydessä sisällämme olevaan Ikuiseen Hiljaisuuteen, Todellisuuteen, meditaatioon, joka toimii alati sydämessämme, olimmepa siitä arjessa tietoisia tai emme.

Tehtävämme on tehdä käskyistämme Pyhiä Käskysanoja. Niin tapahtuu, jos olemme yhteydessä sieluumme ja henkeemme, Jumalkipinäämme, Todelliseen Itseemme.

Meditaatio antaa lisää voimaa käskysanoillemme. Siten se on mitä parhain työkalu erityisten tarkoitusten toteuttamiseksi. Ennen kuin olemme valmiita jatkuvaan hetkestä hetkeen tapahtuvaan kanssaluojana toimimiseen, tarvitsemme kuitenkin harjoitusta käskemiseen. Tätä varten on laadittu myös määrämuotoisia käskysanoja eri tarkoituksiin.

Perinteiset mantrojen toistamiset ovat olleet tällaisia harjoituksia. Shamaanien loitsut ovat toinen ilmeinen tapa, jolla ihmiskunta on hankkinut tietoa siitä, miten henkinen käskeminen toimii. Enää ei tarvitse palata näihin vanhoihin menetelmiin, jotka ovat aikanaan saattaneet viedä kehitystä eteenpäin.

 Tänä päivänä voimme harjoitella tietoista käskemistä. Siksi se on syytä tehdä meille tutulla kielellä. Voimme muotoilla käskymme vapaasti. Tärkeätä on, että ilmaisemme tahtomme selkeästi.

Meditaatio ja hoitaminen  

Voimme käyttää meditaatiota ja siinä kiteytyvää tahdon voimaa erilaisiin hoitotehtäviin. Voimme hoitaa tällä tavoin niin ihmisiä kuin Äiti Maata. Ihmistä hoidettaessa tavoitteenamme on usein luoda terveyttä tai muulla tavoin siunata häntä.

Henkisessä hoitamisessa on eräitä huomioon otettavia näkökohtia. Nämä pätevät sekä terveyden hoitoon että muuhun henkiseen hoitamiseen nähden. Käskymme on hyvä muotoilla sillä tavoin, että emme myönnä mahdolliselle sairaudelle tai muulle häiriötilanteelle edes sen tason olemassaoloa, että käskisimme sitä poistumaan. Parempi on kutsua terveyttä ja harmoniaa toteutumaan. Hoitajalla ei myöskään ole oikeutta muuttaa hoidettavan elämänsuunnitelmaa tai hänen korkeampia oppiläksyjään. Siksi hoidon onnistuminen on alistettava Korkeimman tahdolle ja hoidettavan oman korkeamman minän tahdolle. Tämä on parasta tehdä Kristuksen nimeen.

Ei ole tarkoitus kilpailla virallisen lääketieteen kanssa. Henkinen apu kyllä tukee virallista hoitoa merkittävästi. Ihmeitäkin voi tapahtua, mutta niitä ei voi vaatia tapahtumaan. Vaikka henkisestä hoidosta ei tulisikaan näkyviä tuloksia, se kuitenkin helpottaa hoidettavan tilannetta vähimmillään sillä tavoin, että hänen on helpompi ottaa vastaan se, mikä on väistämätöntä.

Voimme hoitaa myös Äiti Maata meditaatiossa. Silloin kohdistamme huomiomme siihen paikkaan, aikaan tai muuhun kokonaisuuteen, johon tahdomme vaikuttaa. Tarkastelemme tuota aluetta ja suuntaamme siihen erilaisia hoitavan energian muotoja tarpeen mukaan. Ns. säde-energioita tai muulla tavoin määriteltyjä auttavia energioita voidaan osoittaa Maalle, jotta se paremmin kestäisi ihmisten sille aiheuttamia rasituksia. Jotakin ihmisryhmää tai ihmiskuntaa kokonaisuudessaan voidaan auttaa suuntaamalla heille parantavaa rakkaudellista energiaa.

Hoitava ja parantava energia on lähtöisin Korkeimmalta, ja se tulee käyttöömme Kristuksen kautta. Meidän tehtävämme on nähdä, mihin sitä on tarpeen jakaa. Kun annamme hoitokäskyjä, ilmaisemme tahtomme olevan, että Korkeimman energia saa tulla vaikuttamaan maalliseen olemassaoloon. Me vain välitämme tuota energiaa. Teemme palvelutyötä, vaikka lausummekin tahtomme käskyjen muodossa. Käskemällä hyväksymme vastuumme.

Ryhmämeditaatiot

Nykyään on varsin yleistä harjoittaa meditaatiota ryhmissä. Perinteinen ryhmässä meditoinnin tapa on sellainen, että osallistujat istuvat samassa huoneessa, mutta kukin meditoi hiljaa itsekseen. Osallistujat ovat tavallaan yksinäisiä meditoijia, jotka ovat samassa paikassa samaan aikaan. Jos sovitaan yhteinen aihe, niin ryhmän energia kuitenkin vahvistaa yhteistä tahtoa. Ryhmän voima on suurempi kuin osallistujien yhteenlaskettu voima. Jo kaksi henkilöä on tässä mielessä ryhmä.

Tällaista meditaatiotapaa voi laajentaa sillä tavoin, että voidaan esittää kutsu meditaatioon, joka tapahtuu samaan aikaan, vaikka osallistujat voivat olla fyysisesti eri paikoissa. Näin on esim. kutsuttu osallistujia kaikkialta maailmasta Mestari Hilarionin inspiroimiin rauhanmeditaatioihin, jotka tapahtuvat vuosittain maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun 21. päivinä klo 19 paikallista aikaa. Nämä helposti muistettavat päivät ovat lähellä kevät- ja syyspäivän tasauksia sekä kesä- ja talvipäivän seisauksia. Tämä kutsu välittyköön lukijoille myös tämän kirjoituksen kautta! Jokainen joka tahtoo näihin osallistua, voi tehdä sen kotonaan vapaamuotoisesti. Aiheena on maailmanrauha.

Toisentyyppisessä ryhmämeditaatiossa joku ryhmästä puhuu ääneen aiheesta. Usein on kyseessä mielikuvameditaatio. Tästä on se etu, että yhteinen työ tahdittuu ja täsmentyy.

On tärkeätä, että kukin osallistuja on mukana vapaasta tahdostaan ja itsenäisenä toimijana, vaikka aihe eteneekin yhteiseen tahtiin. Kun opimme taidon ajatella useampia asioita yhtä aikaa, kohoaa ryhmämeditaation toimintakyky aivan uudelle tasolle. Yhteinen aihe voimistuu useiden osallistujien ansiosta. Samalla kukin heistä voi tuoda mukaan omia taitojaan ja näkemyksiään. Esiin tulleita ideoita on yleensä paras käsitellä ääneen vasta jälkeenpäin.

Uuden ajan ilmiöitä on, että tämäntyyppiset meditaatiot ovat tulleet varsin suosituiksi. Ei ole kuitenkaan tarkoitus, että meditaatiota täytyisi tehdä vain ryhmässä. Ryhmiin kokoonnutaan tekemään yhteistä työtä ja oppimaan yhdessä uusia asioita. Se ei poista tarvetta tehdä jotain työtä myös yksin omassa rauhassa.

Uuteen aikaan kuuluu myös, että monet näistä ryhmistä ovat avoimia siinä mielessä, että niihin osallistuakseen ei tarvitse julistautua jonkin aatesuunnan kannattajaksi. Ryhmän kokoonpano voi muuttua vakiintuneissakin ryhmissä. Kukin on mukana tai poissa vapaasta tahdostaan. 

Intuitiiviset meditaatiot

Mielikuvameditaatioissa läpikäytävät kertomukset voivat olla etukäteen suunniteltuja. Niitä on myös henkisessä kirjallisuudessa runsaasti tarjolla.

Toimimme nykyhetkessä, jos lähdemme meditaatioon ilman valmista käsikirjoitusta vain päättäen käsitellä jotain valitsemaamme aihetta, vaikkapa rauhaa. Silloin meidän on luotettava siihen, että sielumme ottaa ohjat käsiinsä ja antaa mieleemme ja suuhumme oikeat sanat. Uskallammeko heittäytyä vapaasti etenevään meditaatiotyöhön? Uuden ajan hengen mukaista on olla rohkea ja uskaltaa.

Tarkkaan ottaen sielumme inspiroi meitä tällöin niin, että voimme muodostaa nuo sanat käyttäen apuna sanallista taitoamme, joka on mielen ominaisuus. Mielen kautta egommekin on mukana tässä prosessissa. Emme voi välttää sitä, jos tahdomme ilmaista jotain sanallisesti. Jos sielu johtaa tätä prosessia, ego toimii sen palvelijana, ja ilmaisustamme tulee niin hyvä kuin on mahdollista tässä oman kehityksemme ja ihmiskunnan kehityksen vaiheessa. Tämä on eräs kriittisistä kohdista, jotka liittyvät ns. kanavoituun tietoon.

Luotammeko siihen, että intuitio avaa meille ne ovet, joista juuri tämän päivän työhön tarvittavat virikkeet virtaavat? Uskallammeko luottaa siihen, että Korkein Tahto ohjaa meditaatiomme kautta oikeat energiat Maan ja sen asukkaiden hyväksi? Jos uskallamme, meditaatiostamme tulee elävä seikkailu, luomisen ilotulitus, vapaan Hengen riemuhuuto, emmekä tarvitse kaavoja tai guruja, jotka määrittelisivät, mitä meidän kuuluu tehdä.

 

Meditaatiossa eläminen

Kun meditaatio toimii oikealla tavalla, siinä saavutettu oivallus Totuudesta johtaa henkiseen kasvuun. Meditaatio ei ole itsetarkoitus eikä päämäärä, vaan se on harjoitus, jota voi käyttää kehityksen tukena. Se ohjaa valppauteen, joka voi juurtua luonnolliseksi mielen tilaksi. Silloin elämme tavallaan jatkuvassa meditaatiotilassa, vaikka ulkoisesti osallistummekin täysipainoisesti maailman tapahtumiin.

Meditaatio on edelleen hyvä työkalu, vaikka eläisimmekin hetkestä hetkeen tietoisina olemuksemme ydintasoista. Keskittyminen auttaa toteuttamaan paremmin henkistä tehtäväämme Maan hoitajana ja kanssaluojana. Meditaatio ammentaa arkipäiväämme viisautta ja rakkautta sydämemme lähteestä. Sillä tavoin se kirkastaa olemuksemme ja siunaa työmme.

Elämällä nykyhetkessä tietoisena siitä, että meditaatioissa oppimamme yhteys Korkeimpaan on koko ajan olemassa, annamme sielullemme mahdollisuuden tulla esiin mielemme kerrostumien takaa. Annamme sielullemme mahdollisuuden olla luova ja vapaa ja säteillä Rakkautta, joka on sen todellinen olemus.

(Takaisin)