Pyhä yksinkertaisuus ja henkinen tie             (Takaisin)

Seppo Ilkka

Etsimme tietä Hengen korkeuksiin. Voimme löytää tien vain lähestymällä sitä yksinkertaisella tavalla.

Käsitys siitä, että elämällä on tarjottavana muutakin kuin pettymyksiä, tuskaa ja murhetta, on ajanut ihmisiä etsimään parempaa elämää ja viisautta. Edelläkävijät ovat kertoneet hengen maailmoista ja antaneet ohjeita niihin pääsemiseksi.

Monet henkisen tien etsijät ajattelevat, että kehitys korkeaan päämäärään kestää useiden elämien ajan ja sisältää vihkimyksiä salaisuuksiin. Tämän ajatustavan mukaan on tavoitteena valaistuminen ja mestaruus. Tämän jälkeen yksilön ei enää tarvitsisi syntyä uudelleen. Hän olisi valmis nousemaan Taivasmaailmaan. Kokelaan pitäisi selviytyä monista koettelemuksista. Hänen tulisi tehdä karmalliset tilinsä selviksi.

Nyt on vanhojen käytäntöjen ja oppien uudelleenarvioinnin aika. Tämä koskee yhtä hyvin yhteiskuntia, taloutta, kulttuuria ja sivistystä kuin uskontoja ja henkisiä virtauksia. Tarkastelen tässä asiaa henkisen kehityksen kannalta.

Henkisyys ja tiede

Tiede on laajentanut ihmiskunnan käsitystä maailmasta tavoilla, joita ei olisi osattu ennen kuvitella. Tekniikka on vapauttanut ihmisiä ravinnon hankinnan ja muiden arjen asioiden hoitamisesta niin, että monilla on mahdollisuus tutustua esim. henkiselle tielle tarjottuun opastukseen. Tieteen tarkoitus on etsiä totuutta. Tähän pyrkii myös henkisyys.

Molempia voidaan harjoittaa myös tavalla, joka ei hyväksy muita näkökantoja. Tiedettä voidaan käyttää monin tavoin, joita voi kutsua hyviksi tai huonoiksi. Myös henkisyyttä voi harjoittaa sekä rakentavasti että kyseenalaisin tavoin. Harjoitimmepa tiedettä tai henkisyyttä tai molempia olemme vastuussa tekemisistämme.

Olemme mukana Universumin kehityksessä, joka kestää miljardeja vuosia. Kuvittelemme itsestämme kovin paljon, jos luulemme saavuttaneemme lopullisen tieteellisen tai henkisen ymmärryksen maailmasta. Siksi voisimme suhtautua yksinkertaisella kiitollisuudella siihen moninaisuuteen, jolla tämän hetkinen tieteellinen tieto ja henkinen oivallus rikastuttavat maailmankuvaamme. Sillä tavoin olemme myös avoimia ottamaan vastaan uutta kehitystä.

Uudet ulottuvuudet

Viime aikoina on puhuttu ns. korkeammista ulottuvuuksista. Tässä yhteydessä on esitetty, että elämme normaalisti 3. dimensiossa, mutta voisimme ehkä siirtyä 4. tai 5. dimensioon. Nämä eivät ole geometrisia ulottuvuuksia, vaan tietoisuuden tasoja. Niitä voi luonnehtia seuraavasti:

1D: Maan ydin, kiinteä aine, pimeä ydin. 2D: Energiakeskukset ja -linjat, luonnonhenget. 3D: Maan tila ja aika, jokapäiväinen olemassaolo. 4D: Astraalinen henkimaailma, tavallisen ajattelun ja tunteiden taso. 5D: Rakkauden ja luovuuden taso, Valon enkelit, syiden ja seurausten yhdistyminen. 6D: Rakenteet ideamaailmassa. 7D: Valon informaatio, puhtaan ajattelun välittyminen. 8D: Kosminen järjestys ja organisointi. 9D: Ekstaasi, ykseystietoisuus.

Mestari D.K: n (Djwhal Kul, Tiibetiläinen mestari) mukaan dimensioita on rajaton määrä. Fyysisessä kehossa on mahdollista olla tietoinen ja toimia tasoilla 3, 4, 5 ja 6. Meissä on kaikki dimensiot. Voimme tulla tietoisiksi eri dimensioista vain hyväksymällä nykyisen olemassaolomme ja rakastamalla sitä. Ego tosin haluaisi jo olla korkealla tasolla. Egon seuraaminen johtaa kuitenkin vain egon kuvitelmiin.

Ajattelu ja kokemus

Monien henkisellä tiellä edistyneinä pidettyjen ihmisten sanotaan saaneen kokemuksia korkeammista tietoisuuden tasoista. Näistä ei kuitenkaan ole helppoa kertoa muille. Tuntemattoman käsittely on vaikeata tavalliselle ajattelulle.

Kokemus edeltää ajattelua, ajatus on kokemuksen kuva. Kuultu ajatus voi inspiroida kokemukseen, joka jäljittelee alkuperäistä. Ajatuksen ilmaiseminen voi siten synnyttää muissa kokemuksia, jotka ovat sukua aikaisemman kokijan kokemukselle. Kunkin kokijan kokemus on kuitenkin yksin hänen.

Henkinen tie ja ego

Egolla on kaksijakoinen asema: Toisaalta ego kuvittelee voittavansa esteet ja saavuttavansa kaikki vihkimystasot. Toisaalta ego pelkää ja pitää itseään kykenemättömänä tähän. Ego tahtoo monimutkaistaa asioita. Se kuvittelee, mitä ominaisuuksia Mestarilla tulisi olla ja millaisia kokemuksia ja salaisia tietoja se voisi hankkia. Egomme ei kuitenkaan ole paha, se tahtoisi vain pysyä vallassa.

Henkiselle tielle löytääksemme on syytä etsiä Sielumme ja Henkemme ymmärrystä Totuudesta ja Rakkaudesta. Sitä varten voimme asettua rohkeasti ja ilman ennakkokäsityksiä alttiiksi todellisuudelle. Jos seuraamme egon laatimia käsikirjoituksia, päädymme umpikujiin.

Tarvitsemme egoa. Se muokkaa havaintojamme ymmärrettävään muotoon. Ego on aina mukana, kun ajattelemme itseämme. Kysymys on siitä, mistä lähteestä taitomme nousevat ja saako ego ohjausta korkeammilta tasoilta. Ego on mukana päättäessämme lähteä henkiselle tielle, eikä se jatkossakaan poistu viereltämme. Siten etsintämme on egon, Sielun ja Hengen vuoropuhelua. Jos katsomme itseämme rehellisesti, voimme erottaa, mikä näistä on kulloinkin äänessä.

Karma ja kohtalo

Monet ajattelevat, että ihmisen toiminta luo karmaa, joka hänen on tasapainotettava. Sielun ajatellaan suunnittelevan kohtaloaan ennen syntymää. Toisaalta vain vapaan tahdon olemassaolo perustelee ajatuksen yksilön vastuusta.

Elämme monimutkaisessa oman ja yhteisen karman verkossa. Emme kuitenkaan ole kohtalon marionetteja. Meillä on oma tahto. Toisaalta on asioita, joille emme voi mitään. Niidenkin osalta voimme valita suhtautumisemme. Yksinkertainen perusajatus on, että sielun suunnitelma on olemassa, mutta sitä tarkennetaan ja muutetaan elämän aikana. Voimme valita, noudatammeko suunnitelmaa. Yleensä emme edes muista, mikä se oli. Sillä tavoin valintamme tapahtuvat aidosti nykyhetkessä.

Ns. pikakarma antaa karmallisen palautteen nopeasti. Tämä on neljännen ulottuvuuden ilmiö. Viidennessä ulottuvuudessa teko ja sen seuraus ovat yhtä. Aika ei silloin enää tarjoaisi tilaisuutta velkojen maksamiseen myöhemmin, vaan ne erääntyisivät heti. Tämä olisi hyvä huomioida haaveiltaessa nopeasta siirtymästä 5D:hen.

Nykyaikana on mahdollista saada kosketus kaikkien aikaisempien elämien karmaan tämän elämän aikana. Tämä saattaa olla haasteellista. Henkemme voi kuitenkin edelleen hallita tahtia, jolla puramme vanhaa karmaa. Tätä mahdollisuutta ei ole egolla. Sielu sen sijaan voi tehdä ehdotuksia hengelle tässä asiassa.

Karman tarkoitus ei niinkään ole rangaista erehdyksistä, vaan ohjata ja opastaa. Riittää, että opimme. Karman todellinen sisältö on armo, jonka voimme suoda itsellemme ja muille. Oivallammeko, miten tärkeätä on antaa itselle anteeksi?

Emme voi vain unohtaa ja kieltää kokemuksiamme. Anteeksianto ja karman purkaminen ovat prosesseja, jotka voivat kestää pitkään. Aika kuitenkin kulkee hetkestä hetkeen, ja päätös näiden prosessien jatkamisesta tapahtuu aina kuluvassa hetkessä.

Kanavoinnit ja astraalitaso

Ns. kanavointien sanotaan tuovan tietoa näkymättömiltä tasoilta, mukaan lukien korkeat Valon oppaat, mestarit ja jumalalliset lähteet. Tällä tavoin on saatu paljon arvokasta opastusta henkiselle matkalle. Korkeat Hengen voimat voivat saattaa viisauttaan tietoomme kanavointien kautta.

Henkimaailman alemmalla tasolla, astraalitasolla, on kuitenkin muita olentoja, jotka tahtoisivat tulla julistetuiksi korkeiksi. Niillä saattaa olla tietoa elämän salatuista puolista. Siksi niiden on mahdollista pyrkiä harhauttamaan kanavoijaa. Ne voivat tekeytyä poismenneiksi sukulaisiksemme tai esiintyä mahtavilla henkisillä nimillä. Ne osaavat imarrella egoa.

Haasteena on tunnistaa, mihin viesteihin ja mihin lähteisiin voi luottaa. Emme voi ulkoistaa tätä tunnistamista kenellekään. Se on tehtävä itse. Egoa korkeammat olemuspuolemme, sielu ja henki, kykenevät tähän. Vakavasti otettavat henkiset lähteet sanovatkin usein, että heitä tulisi kuunnella vain, jos heidän sanomansa tuntuu oikealta kuulijan sydämessä.

Astraalitaso on joka tapauksessa mukana henkisissä kokemuksissa ja kanavoinneissa, vaikka niiden lähde olisikin korkeammalla. Eri yksilöiden astraalitasot ja sitä korkeammatkin tasot ovat erilaisia. Siksi eri ihmisten henkiset kokemukset eivät ole suoraan verrattavissa toisiinsa.

Asian luonteen vuoksi tie korkeammilta tasoilta fyysisen tason todellisuuteen kulkee astraali- ja egotasojen läpi. Siten niiden vaikutusta ei voi kokonaan välttää. Tämä ei estä korkeita auttajiamme antamasta meille opastustaan. He tuntevat hyvin sanomansa kulkutavan meidän tietoisuuteemme eivätkä laske sitä viaksemme.

Uusi aika ja ennustukset

Olemme ohittaneet odotetun talvipäivänseisauksen 2012. Sen merkityksestä esitettiin monenlaisia ennusteita. Maailman tapahtumat näyttävät kuitenkin jatkuvan kuin mitään uutta aikakautta ei olisi. Toisaalta saatamme tunnistaa muutoksia henkisessä ilmapiirissä. Yhteiskunnat ovat käymistilassa ja hämäräpuuhia tulee julkisuuteen.

Uusi aika on tuonut käyttöömme monia ennen tuntemattomia energioita, kuten säde-energiat, tähtienergiat ja Maan henkiset energiat. Näitä voi käyttää apuna esim. meditaatiotyöskentelyssä ja ihmisten ja paikkojen energeettisessä hoitamisessa. Olemme vastuussa siitä, miten niitä käytämme. Jos kuulemme sisäistä Mestariamme, saamme myös ohjausta niiden oikeaan käyttöön.

Eräs uuden ajan ilmiö on feminiinisen energian entistä vahvempi esiintulo. Se voi muuttaa suhtautumista elämään, arkeen ja yhteiskuntaan. Se korostaa lempeää äidillistä ja anteeksi antavaa rakkautta, neidon viattomuutta, puhtautta ja kauneutta, mutta myös sitkeää selviytymistä ja tahtoa rauhaan ja yhteisten asioiden hoitamiseen.  Tällaisia ominaisuuksia esiintyy sekä naisissa että miehissä.

Meillä suomalaisilla on uudessa ajassa tiennäyttäjän asema. Tehtäviimme kuuluu kansojen yhteisyyden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan edistäminen. Tuomme planeetallemme korkeata henkistä impulssia ja viisautta.

Nyt voisimmekin jättää ennustukset ja myöntää vastuumme. On tosin merkkejä siitä, että uusia ennustuksia on taas tarjolla. Astraalitasolla on voimia, jotka tahtoisivat uudelleen nukuttaa meidät ennustuksiin uskovien uneen. Nekin saattavat katsoa, että niillä on nyt erityinen tilaisuus.

Kaipaamme ennustuksia, jotta voisimme kuvitella, että maailman tapahtumien käsikirjoitus on valmis. Silloin tehtäväksemme jäisi vain olla mukana ja yrittää selviytyä. Jos tahdomme muuttaa maailmaa paremmaksi, emme voi jäädä ajopuuksi. Tulevaisuus on todella avoin. Olemme itse laatimassa sen käsikirjoitusta kaikkien muiden kanssa. Millaisen maailman tahdomme? Voimme aloittaa vain siitä, missä olemme. Ennustukset ovat vain arvioita siitä, mitä voisi olla odotettavissa.

Oppaiden merkitys  

Henkisen tien kulkijat ovat kautta aikojen etsineet viisaita opettajia. Kun he ovat löytäneet sellaisen, opettaja on sanonut, että oppilaan on itse tehtävä työ, noustava omille jaloilleen, löydettävä oma tiensä. Erilaisia taitoja voidaan toki opettaa ja tietoja välittää, mutta jokaisen on itse löydettävä sydämessään asuva Mestari, Valaistunut tai Kristus. Silloin opettaja muuttuu auktoriteetista kunnioitetuksi ystäväksi ja matkatoveriksi.

Viisaita opastajia voi tulla miltä maailman kolkalta tahansa, myös Suomesta. Viisaita on ollut aina, mutta kullakin ajalla on omat erityispiirteensä, jotka eivät ehkä ole nyt ajankohtaisia. Ulkomaalaisuus tai ”henkisen” nimen käyttö ei lisää kenenkään viisautta.

Viisas opettaja ei vaadi opetuksensa kunnioittamista sen takia, että hän on opettaja tai että hänen kauttaan tulisi jonkin korkean hengen puhetta. Hän ei väitä vievänsä oppilasta lopulliseen kirkkauteen. Hän kehottaa kuulemaan opetustaan vain, jos oppilaan sydän hyväksyy sen. Sydämen hyväksyntä ilmenee yksikertaisena tunteena siitä, että opetus on oikein tässä ja nyt.

Sama pätee kirjallisten oppaiden ja pyhinä pidettyjen kirjoitusten suhteen. Lukijalla on vastuu siitä, mitä hän hyväksyy oikeaksi. Uskonnot ovat antaneet ihmiskunnalle arvokasta opetusta, mutta niiden nimissä on tehty paljon fyysistä ja henkistä väkivaltaa. Luettaessa näitä opetuksia kannattaakin kysyä: Onko tämä ohje rakkauden ohje tänä päivänä näissä olosuhteissa?

Mitä toistelemme?

Nykyään on henkisissä piireissä lähes muotia käyttää sellaisia sanoja kuin rakkaus, anteeksianto tai ykseys. Nämä ovat henkisen tien kulmakiviä, ja kehitymme ottamalla nämä asiat elämäämme, käytäntöön. Jos kuitenkin vain toistelemme niitä mantran tavoin, emme ole astuneet kovinkaan monta askelta tuolla tiellä.

Nyt on myös aika arvioida vanhojen mantrojen ja rukousten käyttöä. Mantroiksi käsitetään usein joitakin vanhoja vieraskielisiä pyhinä pidettyjä ilmaisuja. Tiedämmekö, mitä nuo sanat tarkoittavat? Joka tapauksessa niiden ominaisuuksiin kuuluu, että ne pyrkivät sitomaan käyttäjän omaan kulttuuriinsa ja seuraamaan joitakin henkiolentoja. Emme välttämättä tiedä, millaisia nuo olennot ovat. Mantran luonteisia ovat myös omalla kielellämme lausutut hokemat. Mitä tahdomme kutsua maailmaamme?

Erottelukyky ja Rakkaus

Henkinen kehittyminen tapahtuu paljolti yrityksen ja erehdyksen menetelmällä. Saatamme seurata johtolankoja, jotka osoittautuvat aikaa vieviksi tai umpikujiksi, joilta joudumme palaamaan. Tällainen viivyttely kuuluu oikeastaan osana matkaan. Tämä kehittää kuitenkin erottelukykyä, taitoa nähdä, mikä on olennaista juuri nyt.

Ihmiskunta on harjoitellut hyvän ja pahan erottelua tuhansia vuosia. Tässä on monesti oltu liiankin innokkaita ja pahana on pidetty lähes kaikkea, mikä tuottaa tuskaa, murhetta, iloa tai nautintoa. Nyt uutena aikana voisimme oppia tunnistamaan, mikä on rakkautta. On tärkeätä ymmärtää, mikä vahingoittaa tai ei vahingoita meitä ja muita niissä oloissa, joissa nyt elämme. Jos ajattelemme tällä yksinkertaisella tavalla, meidän ei tarvitse tuomita itseämme tai muita syntisiksi.  

Olemme edistyneet pitkälle henkisellä tiellä, jos Rakkaus, Anteeksianto, Myötätunto ja Palvelu toteutuvat luonnollisella tavalla kauttamme. Nämä ovat uuden ajan feminiinisen energian ilmenemismuotoja ja ne johtavat meitä Ykseyteen, jossa kaikille riittää. Ilman rakkautta olemme ahneita oman edun tavoittelijoita, tavoittelimmepa sitten maallista rikkautta tai henkisiä kokemuksia. Rakkaus on ja tuottaa oman toimintansa. Sydämemme tunnistaa sen yksinkertaisena Viisautena ja Totuutena. Se ei riipu lainkaan opillisista käsityksistämme. Rakkaus ei vaadi meitä asettumaan köyhyyteen tai kohtelemaan itseämme ankarasti. Se ohjaa meitä kohtuuteen, muiden huomioon ottamiseen ja Maan resurssien vastuulliseen käyttöön.

Pyhä tie

Turhaan ei ole sanottu: ”Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta.” Hengellinen rikkaus tarkoittaisi, että kuvittelemme omaavamme paljon tietoa henkisestä tiestä. Jos niin ajattelemme, emme osaa ottaa vastaan Sielun ja Hengen värähdettä, vaan jäämme egon johdettavaksi. Jos emme kuvittele jo tietävämme, olemme avoimia oivaltamaan uutta. Voimme tunnistaa sydämemme yksinkertaisen viisauden.

Henkisen tien tavoite, Taivasten Valtakunta, on avoinna sille, joka on valmis näkemään Totuuden, Viisauden ja Rakkauden siinä, mitä todella on, arjen elämässä. Tie Taivasten Valtakuntaan on avoinna kaikille. Se ei vaadi kuulumista mihinkään uskonnolliseen tai henkiseen liikkeeseen tai joidenkin sääntöjen noudattamista tai harjoitusten tekemistä.

Autuaita ovat ne, jotka armahtavat, sillä he saavat armon.” Yksi henkisen tien suurimmista harhoista on, että olisimme pelkkää valoa ja rakkautta. Emme ole. Osaammeko ja tahdommeko antaa itsellemme anteeksi ja rakastaa itseämme sellaisina kuin todella olemme? Jos emme anna itsellemme anteeksi, emme kykene antamaan muillekaan.

Autuaita ovat ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan.” Jos tahdomme avautua Pyhälle Totuudelle, näemme, että se jo asuu sydämemme oivalluksessa. Saamme myös tavalla tai toisella kaiken sen ohjauksen, jota tarvitsemme.

Autuaita ovat puhdassydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan.” Tämä ei tarkoita, että olisimme tavoittamattoman edessä. Rakkaus puhdistaa sydämen. Siinä on Pyhä Yksinkertaisuus, joka ohjaa kulkuamme henkisellä tiellä.

 (Takaisin)