Säteiden sinfonia           (Takaisin)

Seppo Ilkka

 

Seitsemästä luovan energian säteestä on siirrytty kahteentoista. Entä sen jälkeen?

 

Luovan energian säteiden tunnetuksi tuleminen oli osa 1900-luvun vaihteen kehitystä. Nyt elämme jälleen suuren muutoksen aikaa.

Jo esim. Charles W. Leadbeater (1854–1934) on kirjoittanut säteistä. Myöhemmin mm. Alice A. Bailey (1880–1949) on kirjoittanut niistä Tiibetiläisen Mestarin eli D.K:n (Djwhal Kul) kanavointien perusteella. Näissä lähteissä on puhuttu seitsemästä säteestä. Niiden on kerrottu olevan ihmisiä elähdyttäviä henkisiä energioita, jotka hallitsevat heidän toimintansa luontaista laatua. Myös henkisten mestarien on sanottu työskentelevän eri säteissä.

Näitä energioita ei kyetä mittaamaan laitteilla. Tieto niistä perustuu kanavointiin ja tähän verrattaviin tapoihin. Säteitä on kuitenkin kuvailtu monipuolisesti. Tämä antaa mahdollisuuden vakuuttua niiden olemassaolosta epäsuorasti. Voimme myös kokea säteiden laatuja esim. meditaatiossa.

1970-luvun alkupuolelta alkaen n. 20 vuoden aikana on avattu viisi uutta korkeata sädettä. Tältä osin lähteenäni on Janet McCluren kirja Prelude to Ascension. Hänenkin sanotaan kanavoineen mestari D.K:ta. Jokin aika sitten on avautunut vielä lisää säteitä.

 

Kolme pääsädettä

Kerrotaan, että alussa oli Luoja, Jumala. Hänen olemuksensa oli ääretöntä Kirkkautta, eriytymätöntä Alkulähteen Valkeata Valoa.  Luodakseen Universumin Hän lähetti itsestään liikkeelle panevan energian, ensimmäisen säteen.

Ensimmäinen säde. Tahto, Voima, Aloite ja Tarkoitus. Ensimmäistä sädettä edustaa läntisessä ajattelussa Jumalan Isä-Äiti-aspekti, Intiassa Shiva. Ensimmäisellä säteellä on voima hävittää tiellään olevat esteet. Se tuottaa aloitteita jopa niin, että niiden toteuttaminen voi unohtua.  Ensimmäisen säteen vaikutuksessa toimiva ihminen voisi olla hallitsija, loistava johtaja tai huonossa tapauksessa hirmuvaltias. Kaikkien seitsemän säteen energioita voi nimittäin käyttää vapaan tahdon puitteissa sekä rakentavasti että hajottavasti. Koska pelkkä aloite ei riitä, sanotaan, että ensimmäinen säde loi itsestään kaksi uutta sädettä, toisen ja kolmannen.

Toinen säde. Rakkaus ja Viisaus. Toista sädettä edustaa lännessä Jumalan Poika-Tytär-aspekti, idässä Vishnu. Kristus ja Buddha käsitetään toisen säteen olennoiksi. Tämän säteen vaikutuksessa ovat eläneet monet suuret opettajat, oppineet ja viisaat. Rakkaus on suurinta viisautta, mutta myös luja päättävyys on joskus tarpeen. Toisen säteen vähemmän onnistunutta ilmennystä voisi olla esim. liiallinen opiskelu ja teoreettisuus.

Kolmas säde. Luova Äly. Tällä säteellä on suuri kestävyys ja loppuun saattamisen voima. Kolmannella säteellä on organisoinnin ja käytännöllisen toteuttamisen kyvyt. Kolmatta sädettä edustaa lännessä Jumalan Pyhä Henki -aspekti, idässä luojajumala Brahma. Nerokkaassa keksijässä voi olla vahva kolmannen säteen vaikutus. Toisaalta tämän säteen hallitessa voisi ilmetä jääräpäisyyttä tai laiskuutta.

 

Neljä sivusädettä

Luomiseen tarvittiin kuitenkin enemmän säteitä. Niinpä kolmannesta säteestä erottautui neljä sädettä. Nämä voi ymmärtää kolmannen säteen alasäteiksi, jotka ovat kuitenkin itsenäisiä.

Neljäs säde. Harmonia konfliktin kautta, kauneus, fyysinen olemassaolo. Neljäs säde pyrkii harmoniaan. Se tekee sen monesti käymällä läpi ja ratkaisemalla ristiriitoja. Esiintyy kaaosta, josta syntyy rauha. Tämän säteen ominaisuuksiin kuuluu kauneus, ja se onkin monien taiteilijoiden säde. Sanotaan, että kun Luoja ryhtyi luomaan Maata, hän käytti ensin neljättä sädettä. Tämä säde tuo esiin vastuksen, jonka aine antaa hengelle. Fyysinen olemassaolo toteutuu neljännen säteen ansiosta.

Viides säde. Täsmällisen, loogisen ja tieteellisen tiedon säde. Tämä säde etsii jopa säälimättömällä tavalla ilmiöiden syvimpiä syitä. Se kerää tietoa kaikesta mahdollisesta. Nykyajan tiede on seurausta viidennen säteen aktivoitumisesta. Erottelukyvyn kehittäminen kuuluu viidennen säteen tehtäviin. Lopulta tämä säde johtaa henkisen todellisuuden löytymiseen.

Kuudes säde. Omistautuminen. Tähän liittyy tottelevaisuus, idealismi, palvonta ja palveleminen. Tämä on monien uskonnollisten mystikoiden säde. Palvonnan kohde voi olla myös uskonnollinen tai muu aate. Tämä saattaa johtaa fanaattisuuteen ja väkivaltaan.  Kuudennen säteen palvova rakkaus eroaa toisen säteen universaalista rakkaudesta kohdistumalla ylivertaiseen rakkauden kohteeseen.

Seitsemäs säde. Transmutaatio. Seitsemättä sädettä on perinteisesti kuvattu sanoilla seremoniallinen järjestys, rituaali ja magia. Uutena aikana nousee etualalle muuntaminen, erityisesti ns. violetin liekin avulla. Ei-toivottavana ominaisuutena voi esiintyä esim. kaavoihin kangistumista tai taikauskoa.

Seitsemäs säde kokoaa tavallaan yhteen säteet 1–6. Siinä on niiden kaikkien ominaisuuksia. Se on tästä syystä myös portti, jonka kautta viime aikoina avatut uudet säteet ovat voineet tulla. Koska ensimmäinen säde on ollut liiankin voimakas, on tahto-ominaisuus tullut käyttöön yleensä muiden säteiden, erityisesti seitsemännen kautta. Seitsemännessä säteessä esiintyy tahto rakentaa ja säilyttää järjestynyt maailma. Ensimmäinen säde on valmis purkamaan vanhan ja aloittamaan alusta.

 

Säteiden värit

Säteisiin liitetään usein tunnusvärejä. Eri lähteet eivät tosin puhu niistä täysin yhtäpitävästi. Mestari D.K:n mukaan säteiden värit ovat 1. punainen, 2. sininen, 3. keltainen, 4. vihreä, 5. oranssi, 6. indigo, 7. violetti. Mestari Hilarion ilmoittaa säteiden 4. ja 5. värit toisin päin: 4. oranssi ja 5. vihreä.

Asia monimutkaistuu, jos tarkastellaan säteisiin liittyviä ns. enkelivärejä. Nämä ovat 1. sininen 2. keltainen, 3. vaaleanpunainen, 4. valkoinen, 5. vihreä, 6. purppura ja kulta, 7. violetti.

Voi olla, että säteiden värit riippuvatkin katsojasta. Toisaalta mestari Hilarionin mukaan näkyvän valon aallonpituudet toimivat säde-energioita maailmaan tuovina kantoaaltoina.

Mestari D.K:n ilmoittamat värit antavat vihjeen siitä, miten sivusäteet ovat syntyneet pääsäteistä: Oranssi syntyy punaisesta ja keltaisesta, tieto tahdosta ja käytännöllisyydestä. Vihreä syntyy sinisestä ja keltaisesta, harmonia rakkaudesta ja luovuudesta. Indigo on sinistä, jota punainen tummentaa, omistautuminen on rakkautta, jonka tahto suuntaa. Violetti syntyy punaisesta ja sinisestä, joita keltainen vaalentaa. Magia kokoaa tahdon, viisauden ja luovuuden.

 

Viisi uutta sädettä

Kun Maa nyt valmistautuu uuteen aikakauteen, on Maalle ja ihmiskunnalle avattu uusia säteitä, joiden tarkoitus on tehdä korkeammalle tasolle nousu mahdolliseksi. Viisi uutta sädettä koostuvat sopivina yhdistelminä seitsemästä säteestä yhdessä Alkulähteen Valkoisen Valon kanssa. Valkea Valo tuo kaikkiallisuuden energian ja kohottaa uudet säteet korkeammalle tasolle. Se antaa niiden väreihin hehkua ja loistavuutta. Viisi uutta sädettä voidaan ymmärtää seitsemännen säteen alasäteiksi samoin kuin säteet 4–7 olivat kolmannen säteen alasäteitä.

Kahdeksas säde. Puhdistaminen. Tämä säde on yhdistelmä neljättä, seitsemättä ja viidettä sädettä ja Valkeata Valoa. Sen väri on hehkuva valko-viher-violetti. Kahdeksas säde puhdistaa fyysiseltä tasolta alkaen tunne- ja mentaalikehoihin asti. Se tekee sen ilolla. Tämä saattaa hämmästyttää ihmisen persoonallisuutta, joka on ehkä tottunut ajattelemaan puhdistustyön olevan raskasta.

Yhdeksäs säde. Ilo. Tässä säteessä yhdistyvät toinen ja ensimmäinen säde sekä Valkea Valo. Sen väri on, ehkä yllättäen, hehkuva sinivihreä. Tämä säde jatkaa puhdistamista yhä korkeammille olemassaolon tasoille ja avaa kosketusta sielutasoon ja yksilön korkeampiin kykyihin. Tämä tapahtuu ilolla. Yhdeksäs säde antaa aavistuksen yksilön ns. valokehosta. Valokeho on tila, jossa ihmisen jumalallinen malli on tullut todeksi hänen olemuksessaan. Yhdeksäs säde tuo esiin sen, että valokehon laskeutuminen fyysiselle tasolle asti on mahdollista. Kymmenes säde avaa portit sen kokemiseen.

Kymmenes säde. Valokeho. Tämä säde koostuu ensimmäisestä, toisesta ja kolmannesta säteestä ja Valkeasta Valosta. Sen väri on loistava helmiäinen.  Valokeho sisältää yksilön korkeamman olemassaolon mahdollisuudet, ja kymmenes säde valmistaa häntä kohtaamaan ne. Se avaa oven sielutasolta monadin tasolle. Kymmenes säde tasapainottaa ihmisen olemusta, kuten esim. hänen maskuliinista ja feminiinistä puoltaan. Mestari D.K:n mukaan valokeho ei ole milloinkaan aikaisemmin voinut ilmentyä fyysisellä tasolla. Tämän on tarkoitus tulla mahdolliseksi kymmenennen säteen avulla.

Yhdestoista säde. Palvelus. Tämä säde on yhdistelmä toista, viidettä ja ensimmäistä sädettä ja Valkeata Valoa. Sen väri on hehkuva vaaleanpunainen, jossa on mukana oranssia. Tämän säteen sanotaan olevan silta uuteen aikaan ja ihmiskunnan seuraavalle kehitystasolle. Tuolla tasolla palveleminen on itsestäänselvyys. Yhdestoista säde poistaa viimeisetkin esteet korkeamman kehityksen tieltä. Se luo tasapainoa. Se korostaa vapaan tahdon merkitystä ja ihmisten vastuuta maailman tapahtumista.

Kahdestoista säde. Kultainen säde. Tässä yhdistyvät säteet 1–11 ja Valkea Valo. Yhdistelmässä säteiden määrät eivät ole tasasuuruisia, vaan ne on suunniteltu sopiviksi Maan ja ihmiskunnan tarpeisiin. Sama koskee muitakin uusia säteitä. Kahdennentoista säteen väri on hehkuva kulta.

Kahdestoista säde on tavallaan palkinto ihmiskunnan tekemästä työstä. Se heijastaa Alkulähteen siunaavaa Valkoista Valoa. Kultaväri muokkaa sitä jonkin verran, mikä tekee sen paremmin ihmisten tavoitettavaksi. Kahdestoista säde kutsuu meitä Kristus-tietoisuuteen. Tämä säde on peili, joka heijastaa valoa kaikkeen. Se nostaa esiin pimennossa olleita asioita ja kohottaa ne valoon. Se tuo Uuden Ajan todellisuudeksi.

 

Aikakausien, ihmisten ja kansojen säteet

Sanotaan, että päättyneellä Kalojen aikakaudella kuudes säde on ollut johtava säde maailmassa. Nyt Vesimiehen ajalla johtoon asettuu seitsemäs säde. Toiseksi johtosäteeksi tulee aluksi viides säde. Kuudes ja neljäs säde jäävät tasapainottajiksi taka-alalle. Säteiden vaihtuminen on kuitenkin vielä käynnissä.

Kullakin ihmisellä sanotaan olevan oma säderakenteensa. Korkeimmalla tasolla hänellä on hengen eli monadin säde. Tämä voi olla vain jokin kolmesta pääsäteestä, 1, 2 tai 3. Tämä on hänen henkinen syntymäsäteensä. Se on myös hänen tavoitteensa: Kirkastua elämien kierrossa loistamaan tuon säteen valoa.

Jokapäiväiseltä kannalta ajankohtaisempia ovat yleensä sielun ja persoonallisuuden säteet. Nämä voivat olla mitä tahansa säteistä 1–7. Sielu heijastaa kehittyvän yksilön jumalallista ydintä. Sielun säde säilyy yleensä elämästä toiseen. Persoonallisuuden säde voi vaihdella sielun eri elämissä.

Näiden ohella yksilön säderakenteeseen kuuluvat mentaalikehon, astraali- eli tunnekehon ja fyysisen kehon säteet. Lisäksi rakenteessa voi olla vielä eräisiin muihinkin ominaisuuksiin liittyviä säteitä. Yksilö valitsee alkavan elämän säderakenteen yhdessä henkisten oppaidensa kanssa ennen syntymää. Yleensä hän kokeilee erilaisia vaihtoehtoja eri elämissä. Yksilön käyttäytymistä hallitsee yleensä hänen persoonallisuuden säteensä. Kun hän kehittyy henkisesti, tulee sielun säde kuitenkin esiin ja voimistuu. Persoonallisuuden säde jää tällöin sävyksi sen rinnalle.

Myös Maan alueilla ja kansakunnilla on omat säteensä. Suomella ja Skandinavian mailla sanotaan sielun säteen olevan kolmas ja persoonallisuuden säteen toinen säde. Näissä tapahtuu muutoksia pitkän ajan kuluessa. Suurin osa kansakunnista ilmentää vielä enimmäkseen persoonallisuuden sädettään, vaikka sielun säde onkin usein nähtävissä niiden syvässä viisaudessa ja kauneimmissa saavutuksissa.

Säteiden muutokset aikakaudesta toiseen ja maan eri alueilla tapahtuvat omassa tahdissaan. Se, että poistuvat säteet tuntuvat aiheuttavan ongelmia, johtuu suurelta osin tavoista, joilla ihmiskunta on käyttänyt niitä. Lepoaikanaan ne uudistuvat ja voivat taas palata puhtaina. Lepoon jääminen ei kuitenkaan tarkoita, että ne poistuisivat kokonaan, niiden määrä vain vähenee.

 

Säteiden sinfonia

Maan sanotaan olevan toisen säteen planeetta. Tämä tarkoittaa, että saamme Universumin säteiden sinfoniasta johtosäveleksemme rakkauden ja viisauden soinnut ja rytmin. Kaikki säteet, joita Maan piirissä esiintyy, voidaan ymmärtää tämän suuren perussoinnin alasäveliksi. Sanotaan, että Planeettalogos valitsee ja räätälöi käytössämme olevat säteet yhdessä omien oppaidensa kanssa. Lähin näistä on Aurinkologos.

Elämme aikakautemme ja kansakuntamme säde-energioiden keskellä. Oma sointimme antaa näihin lisänsä. Niin syntyy yhteinen elämän musiikki. Uudet säteet ovat liittyneet soimaan tuossa sinfoniassa. On kuitenkin huomattava, että perinteiset seitsemän sädettä ovat koko ajan tarjolla. Uusien säteiden mukaantulo taas riippuu siitä, kutsummeko niitä toimintaan. Siksi on tärkeätä, että on ainakin joitakin ihmisiä, jotka tietoisesti antavat niiden virrata kauttaan. Meidän ei tarvitse olla täysin oppineita noiden säteiden suhteen. Riittää, että olemme tietoisia niistä ja tahdomme olla mukana tuomassa niitä maailmaan. Saattaa olla, että ne aikanaan vakiintuvat, jolloin nekin ovat saatavissa automaattisesti.

 

Säteet ja hoitaminen  

Ihmiskunta on kauan tuntenut ja käyttänyt erilaisia energiahoitoja. Nämä energiat koostuvat säde-energioista. Hoitajan henkioppaat ovat annostelleet niistä sopivan yhdistelmän, jonka hoitaja on välittänyt potilaalle. Näin voi tietenkin menetellä edelleen. Sairautta hoitavan energian rakenne vaihtelee tilanteen mukaan.

Hoitaja voi ymmärtää paremmin hoitoaan, jos hän on tietoinen välittämänsä energian luonteesta. Uusilla säteillä hoitaminen on riippuvaista siitä, että hoitaja pyytää niitä. Näin hän voi myös uudistaa ja kehittää hoitotapaansa. Turvallisinta on pyytää säteistä vastaavia mestareita antamaan oikeat säteet.

Säde-energiat ovat vahvoja perusenergioita. Hoitajalla on vastuu niiden käyttämisestä. Mikäli hän käyttää niitä sellaisinaan, hänellä tulisi olla potilaan sielutason lupa.

 

Maan hoitaminen säteiden avulla

Säde-energioiden tietoisen käytön tärkeimpiä sovellutusalueita on Maan ja sen alueiden hoitaminen. Kansojen hoitaminen säde-energioilla on siinä suhteessa haasteellista, että ihmiset voivat vapaalla tahdollaan käyttää saamaansa energiaa paitsi rakentavasti myös tuhoavasti. Siksi mestarit neuvovatkin osoittamaan säde-energiaa sille Maan alueelle, jossa kyseinen kansa asuu. Tämä auttaa Maata kestämään paremmin ihmisten haitallista toimintaa, ja Maan kautta energia myös heijastuu sopivassa muodossa ihmisille. Uudet säteet ovat tässä suhteessa jopa helpompia. Ne ovat niin puhtaita ja korkeita, että yritys väärinkäyttää niitä ei käsittääkseni voi onnistua.

Jos tahdomme luoda järjestystä, voisi organisoiva kolmas säde tulla kysymykseen. Toisen säteen rakkaus ja viisaus ovat alati tarpeen. Seitsemännen säteen puhdistava violetti liekki on suuri lahja maailman hoitajille. Monimutkaisessa tilanteessa voi viidennestä säteestä olla apua. Uudet säteet antavat ennen näkemättömiä mahdollisuuksia.

Jos tahdomme luoda rauhaa sotaisalle alueelle, ei ole syytä lisätä ensimmäisen, neljännen tai kuudennen säteen läsnäoloa. Näillä säteillä on toisaalta kaunis ja puhdas sisältönsä, ja niidenkin käyttö on sopivassa tilanteessa paikallaan.

Edellisten vihjeiden mukaan voi jo hahmotella, mistä säteistä saattaisi olla hyötyä jonkin alueen hoitamisessa. Nähdäkseni on kuitenkin parempi suhtautua asiaan oppipojan asenteella: pyytämällä säteistä vastaavia mestareita antamaan käyttöön oikeat säteet. Ymmärtääkseni yhtenä tavoitteena on kuitenkin, että oppisimme itsekin näkemään, mitä säteitä missäkin yhteydessä tarvitaan.

 

Hallitsevatko säteet meitä?

Uusi aika kutsuu meitä hallitsemaan säderakennettamme. Miten tämä tapahtuu? Se tapahtuu antamalla johtoasema sielullemme. Sielumme on yhteytemme jumalallisille tasoille, ja siksi sielun säde toimii meissä harmonisena. Sillä on voima tasapainottaa muun säderakenteemme kautta tulevat hankaluudet. Silloin muutkin olemuksessamme olevat säteet ilmentävät parhaita puoliaan.

Tavoite on itse asiassa saada oppia kaikista säteistä, niistäkin jotka meiltä näyttävät puuttuvan. Olemme todennäköisesti ehtineet kokeilla kaikkien seitsemän säteen kanssa elämistä aiemmissa elämissämme, joten eivät ne meille vieraita ole. Kahdestoista säde, jonka tehtävä on käynnistää Uusi Aika, sisältää kaikkien perussäteiden energiat ja vielä korkeamman impulssin. Tahdommeko ottaa vastaan monipuolisuuden haasteen?

 

Uusimmat säteet

On ilmennyt, että saatavilla olevien säteiden määrä on edelleen lisääntynyt. Vuonna 2006 sain Jukka Hirvonsalon kautta kanavoidun tiedon, että fyysiselle tasolle asti toimivia säteitä onkin yhteensä 24. Asiaa tutkittaessa osoittautui, että on vielä toisetkin 24 sädettä, jotka toimivat ei-aineellisilla tasoilla. Vuotta myöhemmin sain Jon Foxin kautta mestari Hilarionin kanavoinnin, joka vahvisti nämä tiedot.

Näyttää siltä, että säteet 13–24 tuntuvat olevan säteisiin 1–12 suhteessa, jota voisi kuvata sanomalla niitä säteiden 1–12 korkeammiksi oktaaveiksi. Säderyhmät 25–36 ja 37–48 näyttävät edelleen olevan näiden korkeampia oktaaveja. On havaittavissa, että säteet n ja n+12 tuntuvat sointuvan hyvin yhteen. Samoin käy, jos joukkoon liitetään säteet n+24 ja n+36. Siten esim. säteet 7, 19, 31 ja 43 voivat esiintyä tällaisena ryhmänä, samoin 8, 20, 32 ja 44, jne. Tämä ei varmastikaan ole koko totuus asiasta, mutta antaa suuntaa säteiden yhteiskäytölle.

Mestari Hilarionin mukaan säteet 13–24 jatkavat olemuksemme puhdistamista niin, että vaikutus ulottuu kausaali- eli syykehoon asti.

Uusimpien säteiden värit ovat näkyvän valon aallonpituuksien ulkopuolella. Ymmärtääkseni säteiden 13–24 värit ovat enimmäkseen ultraviolettialueella, säteiden 25–36 röntgen- ja säteiden 37–48 gammasädealueella.

 

 

Säteiden käyttämisestä

Säteitä käytetään kutsumalla niitä toimintaan. Viisainta on pyytää säteistä vastaavilta mestareilta kuhunkin tilanteeseen tarvittavat säteet.

Perusohje säteiden 8–12 käyttämiseen on, että aloitetaan puhdistaminen säteen 7 violetilla liekillä, jatketaan säteellä 8 ja siitä eteenpäin säteisiin 9, 10, 11 ja ehkä 12:een asti, niin pitkälle kuin tuntuu sillä kertaa tarpeelliselta. Havaintoni mukaan näitä säteitä voi kuitenkin käyttää myös yksittäin.

Alueella 13–24 olevat säteet näyttävät tulevan helposti esiin konkreettisen maailman puhdistamistyössä, usein yhdessä vastaavan alemman säteen 1–12 kanssa. Ne syventävät ja tuovat uutta ulottuvuutta alempien säteiden toimintaan. Niitä voi käyttää apuna aiempien elämiemme hankalien energioiden vapauttamisessa ja siunaamisessa.

Säteet 25–48 vaikuttavat nykymaailmassa henkisillä tasoilla. Siten ne soveltuvat noiden tasojen energisointiin ja puhdistamiseen. Luonnonhenki- ja enkelitasot hyötyvät, jos pyydämme näitä säteitä toimintaan. Ne auttavat kansallishenkiä niiden keskinäisessä veljeyden työssä.

 

Ihminen ja sädetyö

Sädekäsite on melko vaikea, jos tahdomme pitää kiinni vain arkisista havainnoistamme. Voimmekin kysyä, miksi siitä yleensä on kerrottu meille. Uteliaisuutemme tyydyttäminen on tuskin ollut ensisijaisena tarkoituksena. Nähdäkseni olemme saaneet tätä tietoa, jotta voisimme käyttää sitä yhteiseksi hyödyksi ja Maan auttamiseksi korkeampaan olemassaoloon.

Koska olemme tällä hetkellä fyysisinä olentoina Maan päällä, henkiset energiat voivat manifestoitua kauttamme. Mestarit tarvitsevat osallistumistamme voidakseen antaa meille uuden ajan lahjat. Yksilön oma säderakenne ei mitenkään rajoita sitä, mitä säteitä hän voi kutsua toimintaan. Erityisesti kaikkien uusien säteiden kohdalla osallistumisemme on ratkaisevaa, koska vain siten saamme nämä uudet energiat ihmiskunnan ja Maan hyödyksi. Tahdommeko ottaa vastaan meille tarjotut aarteet?

Mestari Hilarion on huomauttanut, että fyysinen kehomme on lahja, jonka kautta voimme antaa uusien energioiden virrata maailmaan. Samalla opimme säteistä käytännön kautta. Hän on sanonut myös, että on turha etsiä kaikkea tietoa säteistä. Edes mestarien oppaatkaan eivät Hilarionin mukaan tiedä niistä kaikkea. Siten voimme rauhassa keskittyä tekemään sitä, mitä osaamme ja mihin saamme oppailtamme johdatusta.

 

(Takaisin)