Suomen mestarivoimat                              (Takaisin)

Seppo Ilkka

Maailma etsii vapautta ja henkistä kehitystä. Suomalaiset ovat edelläkävijöitä tiellä mestaruuteen.

 

Suomen kansalla on merkittäviä tehtäviä siirryttäessä uuteen aikakauteen. Itsenäistyminen ja selviytyminen sotien myrskyistä osoittavat korkeata suojelusta, joka säästi kansamme kehittymään itsenäisenä. Mestarilliset sielut ovat kohottaneet kulttuurimme tasoa. Henkisiä tietäjiä on aina ollut kansamme keskuudessa.

Kansanrunoutemme kertoo arkkityyppisistä tietäjistä. Väinämöinen mielletään usein kansallishengeksemme. Mestaruuden perinne ei ole koskaan katkennut kansassamme. Kalevan kansa on kantanut suomalaista ikiviisautta kautta aikojen. Väinämöinen on Suomen kansallishengen osa, mutta kansallishenki on laajempi olento. Hän ilmentää sekä vanhaa että uutta viisautta. Miten mestaruus esiintyy tänä päivänä ja millaisia tehtäviä Suomella ja sen mestarivoimilla on uutena aikana?

Tahdon aika ja taika  

Esi-isiemme ja kielemme muinainen valtapiiri on ehkä ollut laajempi kuin historia kertoo. Tämän kaltainen muinaisuus on kuitenkin historian tapahtumahorisontin takana. Olennaista on, millaisen Suomen tahdomme nyt. Tulevaisuus kasvaa nykyhetkestä. Kehitystahtomme ohjaa sitä, millaisiksi tulemme. Perinteemme antaa itseluottamusta, vahvan pohjan, jolle on hyvä rakentaa.

Kansallisen tahdon löytäminen vaatii keskustelua ja sopimuksia. Kansallishenki voi ehdottaa viisaita ratkaisuja ongelmiin. Meillä on valta päättää, tahdommeko noudattaa viisasta ohjausta. Me päätämme, olemmeko valmiita yhteistyöhön.

Kansojen tahto on aina vaikuttanut maailmaan. Usein se on toiminut ikäänkuin alitajunnassa. Tapahtumat, sodat ja rauhat, valta, omistaminen ja alistaminen, ovat näyttäneet vyöryvän eteenpäin luonnonlain tavoin. Nykyaikana monet kansat ovat vapauttamassa tahtoaan tietoiselle tasolle. Tietoisessa tahdossa on taikavoimaa. Se voi ohjata sopusointuun, jos niin päätämme. Suomen kansan tahto rauhaan on jo osoittanut maagista kykyä. Pieni kansa on toiminut välittäjänä ristiriidoissa.

Suomen Pyhä Kieli

Kun ilmaisemme tahtomme, käytämme Suomen Pyhää Kieltä. Voidaan tosin sanoa, että mikä tahansa kieli, jota käytetään pyhänä kielenä, on pyhää. Kielen pyhä käyttö tarkoittaa, että kuulemme Korkeimman ohjauksen ja pyhitämme sanottavamme. On kuitenkin seikkoja, jotka erityisesti korostavat suomen kielen pyhyyttä.

Suomen kieli nousi puhutusta kansankielestä täysivoimaiseksi sivistyksen kieleksi Ihmeen tapaan valtavan nopeasti 1800-luvusta lähtien. Suomen kieli on monin tavoin joustava. Liittämällä johtimia tuttuun kantasanaan saadaan uusia sanoja. Esim. käsi, käsine, kätevä, kädellinen, kädetön, käsittää, käsite, käsitys, käsitellä jne. Yhdyssanoja on helppo muodostaa. Esim. kädentaito, käsikassara, vasenkätinen, käsityskyky jne. Suomen sanajärjestys ei ole mekaaninen, vaan järjestyksen muutoksin voidaan ilmaista painotuksia ja sävyjä. Esim. ”Muistan sinut” ja ”Sinut muistan”.

Suomen kieli ilmentää konkreettisen ja käsitteellisen maailman läheistä ja pyhää yhteyttä. Sana ”maailma” kattaa paitsi Maapallon ja sen luomakunnat myös koko universumin, maailmankaikkeuden. Se muodostuu sanoista ”maa” ja ”ilma”, joilla molemmilla on konkreettiset merkitykset. Luominen tapahtuu sekä konkreettisella että abstraktilla tasolla. On mahdollista luoda lunta, taidetta, kauppasuhteita, sopua tai epäsopua, ristiriitaa, ihminen, maailma, luomakunta jne. ”Lumen luoja” voisi tarkoittaa ihmistä, joka lapioi lunta tai Luojaa, joka on synnyttänyt lumikiteet.

Kalevalan kieli on erityinen Suomen kielen muoto, jossa tiivistyy perinteemme mystinen sisältö. Siihen on koodattu kansamme käsitystä maailmasta ja ikiaikaista viisautta. Kalevalainen runomitta, nelipolvinen trokee murtosäkeineen, on kuin äidin sydämen syke, jonka lapsi kuulee jo ennen syntymää ja kokee rauhan rytminä kautta elämänsä.

Suomi-neidon lapset

Olemme Suomi-neidon lapsia. Tämä neito on samalla äiti, isoäiti ja esiäiti, tytär ja tyttärentytär. Hän on sydämessämme asuva feminiininen energia, Neitsyt, Aino-neito, ainokainen, lempeä viisaus. Hän ilmentää korkeata Viisautta, jota on kutsuttu myös Sofiaksi. Suomi on maailman ainoa neidon muotoinen maa. Tuo muoto jo kertoo, että kansallamme on tehtävä tuoda uuden ajan feminiinistä värähdettä maailman tietoisuuteen.

Suomi-neidon lapset ovat osoittaneet verratonta lahjakkuutta, kykyä ja taitoa. Olemme kansainvälisesti tunnettuja rauhantyöstä. Olemme yksi maailman vauraimmista maista.  Meidät on arvostettu korkeimmille tasoille monissa elinolosuhteita, sosiaaliturvaa, tasa-arvoa, demokratiaa, ja vapautta koskevissa kansainvälisissä arvioissa. Koulutuksemme on katsottu olevan huippuluokkaa peruskoulusta yliopistoihin. Korkein koulutus on mahdollista vanhempien asemasta riippumatta. Osaamme poikkeuksellisen paljon vieraita kieliä. Olemme erinomaisia tieteen, taiteen, kirjallisuuden ja musiikin aloilla.

Olemme hyvin tietoisia puutteistamme ja varjopuolestamme. Tämä ei tarkoita, että olisimme erityisen huonoja. Emme vain tahdo lykätä puutteitamme pimentoon, vaan tahdomme korjata niitä.

Suomi on muiden Pohjolan maiden kanssa edelläkävijä sukupuolten tasa-arvokehityksessä. Suomi oli toinen maa maailmassa ja ensimmäinen Euroopassa, jossa naiset saivat äänioikeuden. Nainen on voinut edetä yhteiskunnan korkeimpiin tehtäviin.

Olemme tuomassa uuden ajan henkistä feminiinistä impulssia maailmaan. Feminiininen impulssi leviää syvänä ymmärryksenä rakkauden voimasta, lempeydestä, joka sulattaa vihan ja ristiriidat. Se tuo uudenlaista tietoisuutta. Se ei tarkoita maskuliinisen tekemisen tulemista tarpeettomaksi, vaan sitä, että tekeminen ja rakkaudessa eläminen asettuvat sopusointuun.

Vapauden sävel

Suomi-neidon kehtolaulussa lapsilleen kaikuu vapauden sävel. Se soi heidän sydämissään perussävelenä läpi elämän. Se laulaa tietoisuutta tahdon voimasta, ymmärrystä omasta vastuusta ja päättäväisyyttä hoitaa yksilön ja yhteisön tehtävät parhaalla tavalla.

Olemme tottuneet pitämään arvossa omaa ymmärrystämme maailmasta, sen hallitsijoista ja olosuhteista. Joskus olemme joutuneet vaikenemaan näkemyksistämme. Olemme hiljaisen viisauden mestareita.

Olemme kypsyneet tuomaan vapautemme kaikkien kansojen siunaukseksi, pyhäksi tahdon, ajatuksen, elämän vapaudeksi. Olemme valmiita luotsaamaan koko maailman henkisen vapauden laajalle valtamerelle. Olemme valmiita näyttämään, mitä vapaus on, kun se ei ole riippuvaista joidenkin oppien seuraamisesta, vaan elävää vastuun kantamista yhteisestä planeetastamme.

Elämme Pyhällä Maalla

Jos kuulemme Suomen luonnon säveltä, sen kallioiden, harjujen ja metsien huminaa ja vetten kohinaa, emme voi välttyä oivaltamasta suuruutta, jota maamme kantaa olemuksessaan. Jos herkistymme tuntemaan Suomen kallioperän värähdyksen, tunnemme vakaan pohjan, jolla viisauden on hyvä asua ja kasvaa. Sääilmiöt ovat maassamme kohtuullisia verrattuina moniin muihin alueisiin maailmalla.

Geologien mukaan Suomen mannerlaatta on vaeltanut miljardien vuosien aikana Maapallon eri osissa, aina Etelänapa-aluetta myöten. Tämä merkitsee, että kallioperämme on saanut ottaa vastaan kaikkien Universumin tähtien säteet ja niiden siunauksen. Saamme osamme tuosta säteilystä ja voimme antaa sen virrata edelleen kauttamme.

Suomen alueella asuvat ihmiset ovat aina rakastaneet tätä maata. Jo ennen ihmisiä luonnon henkivoimat ovat hoitaneet maata ja sen elämää rakkaudella. Uuden ajan nyt tullessa on Pyhä Viisaus siunannut maamme. Elämme Pyhällä Maalla.

Rauhan tuoja

Emme vaikuta maailmaan sotilasmahdin tavoin, vaikka olemmekin joutuneet puolustamaan aseiden avulla oikeuttamme vapauteen. Kokemuksemme ovat opettaneet, että rauhassa on siunaus, jota tahdomme jakaa myös muille. Siksi tahdomme olla välittäjinä ristiriidoissa. Rauhan välittäminen merkitsee, että välitämme niistä ihmisistä, jotka elävät väkivallan alla.

Rauhan vallitessa ihmisillä on oikeus vapaaseen ajatteluun ja yhteiskuntaan, joka ei alista kansalaisiaan eikä muita kansoja. Historiamme on opettanut meille näiden asioiden tärkeyden. Voimme auttaa muitakin ymmärtämään tämän. Suomi-neidon pyhä olemus ohjaa ihmiskuntaa valitsemaan väkivallattoman tavan hoitaa asioitaan.

Talouden tasapaino

Kansamme on tarpeeksi pieni käsittääkseen, että taloudenpidon on oltava rehellistä ja tasapainoista, jotta se olisi siunauksellista. Siksi meillä on hyvät mahdollisuudet välttyä korruptiolta, rikollisuudelta ja taloudelliselta sorrolta.

Tuomalla hämäräpuuhat valoon voimme vapauttaa taloutemme antamaan hyvinvointia kaikille kansalaisillemme. Sitä kautta voimme auttaa myös muuta maailmaa selviytymään köyhyydestä, epätasa-arvosta ja muista talouden ongelmista. Voimme olla esimerkkinä ja neuvonantajana. Saamme ottaa kiitollisuudella vastaan maailmantalouden tuottamaa runsautta.

Elämme lähellä luontoa ja ymmärrämme, että ihmisen talouden on oltava tasapainossa luonnon kanssa. Tahdomme kunnioittaa luonnon monimuotoista elämää. Ymmärrämme, että kysymys ei niinkään ole yhteiskuntajärjestelmistä, vaan siitä, mitä todella tapahtuu luonnolle ja ihmisille.

Hengen pääoma

Olemme astumassa uuteen aikakauteen, mutta se kasvaa entisten aikojen pohjalle. Maailmassa on aina ollut suuria sieluja, henkisiä opettajia, Viisaita ja Mestareita. He ovat tahtoneet opastaa kanssakulkijoitaan Valon siunatulle tielle. Heidän työnsä ei ole mennyt hukkaan. Vaikka heidän läsnäolonsa fyysisessä maailmassa saattaa olla menneisyydessä, heidän liikkeelle lähettämänsä impulssit jatkavat työtään.

Tämä on ihmiskunnan yhteistä henkistä pääomaa. Se on käytettävissämme, jos niin tahdomme. Tämä pääoma on toisenlaista kuin talouselämässä. Toisin kuin pankkitiliä, emme saa henkistä tiliämme tyhjäksi käyttämällä, vaan se päinvastoin kasvaa. Kun käytämme Viisautta ja Rakkautta, talletamme samalla Viisauden ja Rakkauden tileille.

Suomen kansassa on aina esiintynyt viisautta ja mestarillisuutta, joka on tehnyt talletuksia kansamme henkisen pääoman tilille. Tuo tili on vapaasti käytettävissämme ja sillä tavoin voimme sitä edelleen kasvattaa.

Kuka on Mestari?

Joitakin viisaita ihmisiä on kunnioitettu tietäjinä tai mestareina ja jopa pidetty jumalallisina. Heidän ajatellaan siirtyneen korkeille henkitasoille, joilta käsin he voivat vaikuttaa jakamalla inspiraatioita.

Saatamme tuntea itsemme vähäpätöisiksi näiden suuruuksien edessä. Tämä voi johtaa siihen, että ulkoistamme mestaruuden pois omasta olemuksestamme. Jos teemme niin, emme usko, että voisimme itse ymmärtää mestarin opetusta, vaan tarvitsemme välittäjän. Saatamme ajatella, että joku, jonka kuvittelemme itseämme viisaammaksi, olisi tuollainen välittäjä. Tässä on se ongelma, että voi olla vaikea tietää, onko välittäjä perillä siitä, mitä hän väittää välittävänsä.

Voiko Mestareista saada luotettavaa käsitystä? Nähdäkseni tämä on mahdollista, jos hyväksymme ajatuksen, että olemuksessamme on egoa korkeampia tietoisuuden tasoja, sielu ja henki. Noilla tasoilla voimme olla suorassa kosketuksessa korkeisiin henkiolentoihin, myös Mestareihin. Yksikään välittäjä ei voi avata meille tuota kosketusta, se meidän on tehtävä itse.

Mestarit eivät niinkään anna ohjeita siitä, mitä meidän tulisi tehdä tai olla tekemättä. He ohjaavat meitä selkiyttämään ajatteluamme ja oivallustamme, niin että osaamme tehdä valintamme itse. He tukevat meitä ja auttavat meitä ymmärtämään, mitä päätöksistämme seuraa. He ohjaavat meitä ottamaan käyttöön oman viisautemme, löytämään Mestarin, joka asuu sydämessämme.

Henkisen ryhmän yhteistyö tältä pohjalta on hedelmällistä. Silloin kaikki ovat tasa-arvoisia, ja kukin voi osallistua työhön oman erikoislaatunsa mukaan. Suomalaisille tyypillinen individualismi yhdistettynä tasa-arvoiseen yhteistyöhön johtaa loistaviin tuloksiin. Sillä tavoin parhaat ideat seuloutuvat esiin monista hyvistä. Näemme, että meidän on kunnioitettava toisten tahtoa, vaikka he eivät olisikaan kanssamme samaa mieltä. Muuten emme voisi vaatia oman tahtomme kunnioittamista muilta.

Tarvitsemme erottelukykyä tunnistaaksemme, mikä sisäisistä äänistä on Mestarin ääni. Ego saattaa olla halukas tulemaan väliin ja teeskentelemään olevansa mestari. On myös olemassa ns. astraalitason olentoja, jotka voivat pyrkiä tällaiseen harhauttamiseen. Jos sisäinen ääni mahtailee tiedoillaan tai väheksyy vapaata tahtoamme tai herättää pelkoa tai vihaa, se ei ole Mestarin ääni. Mestarin äänen tunnistamme selkeäksi, viisaaksi, rakkaudelliseksi ja oikeaksi, vaikka egomme ei aina pitäisikään sen sanomasta. Sisäinen mestari suhtautuu kuitenkin rakkaudella ja huumorilla egoon.

Mestarivoiman feminiininen ja maskuliininen aspekti toimivat molemmat sekä naisissa että miehissä. Feminiininen aspekti korostaa lempeätä ja anteeksiantavaa suhdetta sekä itseemme että muihin, sekä yksilöiden että kansakuntien tasoilla. Rakkaudellinen toiminta kumpuaa nykyhetkessä olemisesta ja totuuden oivaltamisesta. Suomi-neito tahtoo ohjata lapsensa tälle uuden ajan tielle.

Luomisen vastuu

Olemme osallisia Suomen mestarivoimista ja tehtävämme on käyttää niitä. Elämme vapaan tahdon ja uuden luomisen aikaa. Ensimmäisiä tehtäviämme on myöntää, että tulevaisuus on todella avoin. Emme voi lähteä mistään muusta lähtökohdasta, jos tahdomme, että uusi aika on parempi kuin mennyt.

Meidän on myönnettävä, että olemme vastuussa omasta, Suomen ja maailman tulevaisuudesta. Jos välttämättä tahdomme pitää kiinni joistakin vanhoista tavoista ja ennustuksista, olemme päättäneet, että niin tulee olla. Jos tahdomme elää vapaina, mikään ennustus, pelko tai tapa ei sido meitä. Tahdommeko valita vapauden ja rakentaa maailman, joka perustuu Rakkaudelle? Tulevaisuus syntyy nykyhetkessä, mutta hyväksymmekö, että sen rakentaminen vaatii sekä aikaa että ponnistuksia?

Tukenamme ja oppainamme ovat Korkeimmat Hengen Voimat, jotka antavat meille tarvitsemamme viisaan ohjauksen. Ilman tätä ohjausta olisimme kuin lastut laineilla, egomme harhauttamina ja häiriövoimien vietävinä. Vastuullamme on olla Korkeimman silminä, korvina ja käsinä tässä maailmassa. Tahdommeko kuulla sydämessämme Hengen ohjauksen ja tehdä parhaamme? 

Mestarivoimia on tarkoitus käyttää täällä materian maailmassa, tuoda ne elämään. Hukkaamme ne, jos luulemme, että mestaruus olisi pakenemista joihinkin kuviteltuihin henkisiin korkeuksiin. Suomalaisille ominainen terve järki yhdessä henkisen oivalluksen kanssa ohjaa meitä mestaruuden tielle. Kannamme vastuumme, kun pyhitämme luomistyömme rakastamalla sitä ja ottamalla vastaan rakkautta siltä, mitä olemme luoneet.

 

 (Takaisin)